Regiobeeld 2.0 Zuidoost-Brabant

publicatiedatum  8 april 2021

Startdatum
Lopend
Rol Robuust: Kwartiemaker

Doel

Het doel van dit proces is de versterking in de regio tussen organisaties in zorg en welzijn te realiseren met als ultieme doel een betere gezondheid voor de inwoners in Zuidoost-Brabant. Het Regio-beeld 2.0 moet leiden tot een uitvoerings-agenda voor de regio

Wie is betrokken?

Zorgverzekeraar CZ en de gemeenten Veldhoven en Best hebben het initiatief genomen om deze samenwerking tussen het zorg- en welzijnsdomein in de regio te versterken. Zij betrekken hier andere belanghebbende organisaties in zorg en welzijn bij.

Data-analyse en proces

Robuust draagt zorg voor de procesbegeleiding op samenwerking en begeleidt partijen om te komen tot een gedragen Regiobeeld 2.0. Deze staat in fase 2 aan de basis van de uitvoeringsagenda in deze regio.
Binnen deze opdracht wordt door een externe 'adviseur dataverwerking' de dataverwerking en analyse en opgesteld.

  1. Fase 1: Opbouw en smeden coalitie
  2. Fase 2: Actieprogramma
  3. Fase 3: Uitvoering en zorgdragen voor continuering naar toekomst

 Meer informatie

 Neem contact op met Robuust via onderstaande teamleden of info@rosrobuust.nl.

 

 

 

 

 

cz-logo.png

logo-gemeente-best.png

logo-gemeente-veldhoven.png