Welke samenwerkingsverbanden zijn er in jouw regio?

13 december 2023

Weet jij welke netwerken rondom zorg, welzijn en preventie actief zijn in jouw regio? Met de Robuust Samenwerkingsverkenner kan je per regio zien welke samenwerkingsverbanden er zijn, met welke thema's zij zich bezighouden en op welke doelgroep zij zich richten.

Waardevolle verbindingen

“De samenwerkingsverkenner is ontstaan omdat regio's een overzicht van samenwerkingsverbanden moesten opnemen in hun regiobeeld”, licht Annelie van den Boogaard, projectleider bij Robuust toe. “Maar de samenwerkingsverkenner is geen statische tool. Het is een dynamisch overzicht dat met minimale administratieve last wordt bijgehouden door partijen zelf. Een paar keer per jaar wordt de contactpersoon van het samenwerkingsverband vanuit het systeem gevraagd of de informatie nog up-to-date is en of aanvullingen nodig zijn. De echte potentie van de tool is dat je altijd een actueel overzicht hebt van wat er binnen en buiten jouw regio gebeurt. Zo kunnen er waardevolle verbindingen worden gelegd, kunnen netwerken van elkaar leren zodat het wiel niet iedere keer opnieuw uitgevonden hoeft te worden en zie je wat er nog mist in de regio om de uitdagingen die er zijn aan te pakken.”

In ontwikkeling

Zowel vanuit regionale als landelijke partijen ontstaat er steeds meer interesse in de samenwerkingsverkenner. De tool helpt bij het organiseren van regionale samenwerking en draagt hiermee bij aan de benodigde transformatie. “We blijven de Samenwerkingsverkenner continu door ontwikkelen en onderzoeken welke bruikbare informatie we nog toe kunnen voegen. De Samenwerkingsverkenner is vooral in gebruik in Zuid-Nederland, het werkgebied van Robuust, en is sinds kort ook te gebruiken voor de rest van Nederland. Het streven is om er uiteindelijk een landelijk dekkende database van te maken.”

 

Benieuwd wat er binnen en buiten jouw regio gebeurt? Of jouw eigen samenwerkingsverband toevoegen aan het overzicht? Ga naar www.samenwerkingsverkenner.nl

Welke samenwerkingsverbanden zijn er in jouw regio?