Met wie werk je samen in de regio?

3 juli 2023

Robuuste samenwerkingsverkenner

Elke samenwerkingsvraag is uniek. Daarom houdt Robuust altijd rekening met de context waarbinnen partijen in de regio opereren, de mensen die er werken en de verschillende culturen, de populatie waarvoor zij werken en de problemen die zij ervaren.

Altijd actueel overzicht

Wil je goed inzicht op de samenwerkingsorganisaties rondom zorg, welzijn en preventie in jouw regio met wie je kunt of zou willen samenwerken? De Robuuste Samenwerkingsverkenner kan je helpen.
Robuust heeft samen met VGZ en CZ een digitaal dashboard ontwikkeld waarmee je altijd een actueel en dynamisch beeld kunt genereren van de samenwerkingsverbanden in jouw regio. In het dashboard vind je waar welke samenwerkingsverbanden zijn en op welk thema en doelgroep(en) een verband zich richt. Deze informatie kun je voor (aanscherping) regiobeelden, regioplannen, transformatieplannen en andere samenwerkingsvraagstukken. Inmiddels bevat het dashboard de namen en gegevens van al ruim 430 samenwerkingsverbanden.

Ook jouw samenwerkingsverband in de samenwerkingsverkenner?

Het dashboard is nog in ontwikkeling, maar breidt zich stap voor stap uit en dat is ook precies de bedoeling. Ook jouw samenwerkingsverband kan een plek krijgen in het dasboard.

Je kunt je aanmelden door een bericht te sturen naar samenwerkingsverband@rosrobuust.nl.   

Neem voor meer informatie contact op met m.van.oirschot@rosrobuust.nl of r.overdiep@rosrobuust.nl

Met wie werk je samen in de regio?