Proeftuin Ruwaard

publicatie 25 maart 2021

Looptijd:  2016 - 2020
Afgerond in 2020 
Rol Robuust  t/m 2020: programmamanagement
Rol Robuust na 2020: adviseur 

Ambitie

Wijkbewoners van de wijk de Ruwaard in Oss en organisaties bedenken samen oplossingen waarin mensen meer voor zichzelf en voor elkaar kunnen doen. Zij streven naar hun ideale toekomstbeeld: dat de Ruwaard een vitale wijk is waar wijkbewoners tegen lagere kosten een betere (positieve) gezondheid ervaren.

De vijf strategische doelen:

 1. Meer en betere gezamenlijk georganiseerde zorg, welzijn en wonen
  Zodat de samenwerking soepel verloopt en de wijkbewoner zo snel en goed mogelijk wordt geholpen.
 2. Betere gezondheid en ervaren kwaliteit van leven van individuele wijkbewoners
  Zodat de wijkbewoner zich zo goed en vitaal mogelijk voelt.
 3. Meer gezamenlijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid van wijkbewoners
  Zodat de wijkbewoners samen bouwen aan een betere wijk.
 4. Lagere maatschappelijke kosten
  Zodat er ook in de toekomst nog genoeg geld is om te voldoen aan de behoeften van de wijkbewoners.
 5. Betere steunende systemen
  Zodat organisaties zo zijn ingericht dat zij beter kunnen doen wat nodig is.

Wie zijn betrokken?

In dit programma werken partijen vanuit wonen, welzijn, zorg en werk, samen aan individuele casussen en gezamenlijke projecten. Zij zijn op verschillende manieren aan de proeftuin verbonden: 

 • Als deelnemer aan de Samenwerkwijze
  Deze organisaties werken op alle niveaus met elkaar samen: bestuurders, managers en beroepskrachten. De samenwerking verloopt volgens de principes van de Samenwerkwijze waar de behoefte van de inwoner centraal staat. 
 • Als deelnemer aan het financiële experiment
  Deze organisaties werken samen zoals hieboven én delen de financiële verantwoordelijkheid voor een vast budget voor de wijk. Ze doen dit op alle niveaus van bestuurder en manager tot beroepskrachten.

Bekijk hier alle betrokken partijen.

Aanpak

Binnen de proeftuin Ruwaard werk(t)en we met de betrokken partijen op basis de veranderaanpak 'Anders denken doen en organiseren' met 'actie-leren'. Dit betekent dat wijkbewoners, professionals, managers en bestuurders een nieuwe manier van werken ontwikkelen vanuit de Samenwerkwijze. Vanuit het idee dat het schrijven van een plan niet het antwoord biedt op de vragen die er leven in de wijk gaan ze aan de slag. En leren en verbeteren zij van de opgedane ervaringen. 
In allerlei bijeenkomsten, sessies en overleggen staan alle betrokkenen vervolgens stil bij de lessen uit de praktijk. Hierin wordt bijvoorbeeld heel duidelijk wat werkt of wat belemmert en welke gedragsverandering er nodig is. Zo leren ze van elkaar en mét elkaar.

Over de periode waarin Robuust betrokken was in het programmamanagement is vier keer een zogenaamde Leergeschiedenis uitgebracht. Deze geven inzicht in de aanpak, de opbrengsten en de lessen uit die periode: 2016 t/m 2019. Na 2020 vervullen we vanuit Robuust een adviesrol. Zie hieronder voor meer informatie.

Meer informatie

Leergeschiedenis 20162017 | 2018 | 2019

Wij geloven in de kracht van mensen

Proeftuin-Ruwaard.png

Een mooi voorbeeld van de veranderaanpak Anders denken doen en organiseren.