Data & informatie essentieel bij duurzame samenwerking

29 november 2021

Data & informatie zijn van grote waarde voor onze gezondheid en het goed organiseren van onze zorg en ondersteuning. Ze zorgen voor nieuwe inzichten als het gaat over grote maatschappelijke problemen zoals de vergrijzing, kwetsbare jongeren en het betaalbaar houden van de zorg. Hierdoor kunnen we onderbouwde keuzes maken en prioriteren. Door de digitalisering in de zorg is er enorm veel data beschikbaar die, wanneer ze met elkaar in verband worden gebracht, van grote waarde zijn. Organisaties zoeken hiervoor graag de samenwerking met elkaar. Mark van Oirschot van Robuust begeleidt vaak samenwerkingen waarin een datagedreven aanpak wordt toegepast. Mark aan het woord…

Gezamenlijk beeld van de regio 

Organisaties stellen ons steeds vaker de vraag om een beeld van een wijk of regio te maken. Een beeld dat laat zien hoe de omgeving eruitziet, welke mensen er wonen, wat voor zorg en ondersteuning zij nodig hebben en of die zorg ook beschikbaar is. Samen met organisaties bouwen we aan dat beeld. We begeleiden de organisaties bij het raadplegen van openbare bronnen, het benutten van data & informatie van de organisaties zelf en we voeren gesprekken met bestuurders, managers, professionals en inwoners. Zo wordt het beeld van de regio en waar de uitdagingen zitten steeds duidelijker. Zijn er bijvoorbeeld veel jongeren die kampen met mentale problemen of is er een relatief hoge zorgconsumptie in de regio?

 

Data-en-informatie-proces.png

Data & informatie verbindt 

Om een compleet beeld van de regio te krijgen hebben organisaties zoals gemeenten, zorgorganisaties en welzijnsorganisaties elkaar nodig. Ze wisselen data & informatie met elkaar uit en gaan in gesprek over welke inzichten dit geeft en waar welke uitdagingen zich voordoen. Door over organisatiegrenzen heen te kijken en het gesprek met elkaar te voeren ontstaat bij organisaties het besef dat je elkaar vooral nodig hebt bij de uitdagingen die uit dat regiobeeld naar voren komen. Een gezamenlijk beeld van de regio is hiervoor een goede basis. De start van een mooie samenwerking waarin organisaties echt geloven in de meerwaarde van de samenwerking. Iedere keer vind ik het weer mooi om te zien hoe een datagedreven aanpak er niet alleen voor zorgt dat je onderbouwde keuzes kan maken, maar er ook voor zorgt dat organisaties de verbinding met elkaar zoeken.

Impact maken 

Met een goed beeld van de regio kun je als samenwerkende organisaties onderbouwde keuzes maken en bepalen wat prioriteit heeft. Wanneer het regiobeeld bijvoorbeeld laat zien dat mensen met multiproblematiek bij veel organisaties zorg en ondersteuning krijgen, kun je als organisaties de keuze maken om hier gezamenlijk wat aan te doen. Vaak is er nader onderzoek nodig om bijvoorbeeld beter zicht te krijgen op waarom bij deze mensen multiproblematiek ontstaat en waardoor zij bij veel verschillende organisaties bekend zijn. En door te blijven monitoren en evalueren kan je de effecten van interventies zichtbaar maken. Werkt onze gezamenlijke aanpak wel? Hierdoor kan je als samenwerking echt impact maken met data & informatie.

Vertrouwen en draagvlak 

Door deze datagedreven manier van werken en door iedereen in elke stap mee te nemen ontstaat er een gezamenlijk beeld van de regio en een gezamenlijke aanpak waar mensen achterstaan. Dit geeft vertrouwen en zorgt voor draagvlak. Belangrijke voorwaarden voor een succesvolle samenwerking. Robuust begeleidt als onafhankelijke procesbegeleider samenwerkingen die op een datagedreven manier komen tot een regiobeeld dat de basis vormt voor hun gezamenlijke veranderopgave, oplossingsrichtingen en de prioritering hiervan. We verhelderen de vraag, adviseren over de juiste aanpak en begeleiden bij het maken van strategische keuzes. Samen met organisaties en met behulp van dataspecialisten zorgen we voor een compleet beeld en een strategische aanpak. Hoe we dit precies doen? Dat brengen we in beeld met onderstaande animatie.

 animatiedi.jpg

 

Data & informatie essentieel bij duurzame samenwerking