Duurzaam Samenwerken om de zorg te verbeteren

Gezondheid is breder dan ‘het ontbreken van ziekte’. Gezondheid draait om lekker in je vel zitten, zinvol in het leven staan, de zorg krijgen die je wenst en kunnen doen wat je zou willen doen. Om die gezondheid nu en in de toekomst te kunnen waarborgen is een samenwerking nodig die veel verder gaat dan de eerste lijn. Het gaat om intensief partnership tussen nulde, eerste en tweede lijn (lijnloos) en tussen het sociale domein, zorg, overheid, zorgverzekeraars en het bedrijfsleven (domeinoverstijgend).

  • Toon alles
  • Lopend
  • Afgerond