Kansrijke Start Noord- en Midden-Limburg

publicatie 13 maart 2023


Looptijd: vanaf maart 2020 
Rol Robuust: kwartiermaker en procesbegeleider


Ieder kind verdient de best mogelijke start. De eerste 1000 dagen blijken cruciaal voor een goede ontwikkeling, de gezondheid op volwassen leeftijd en die van volgende generaties. De gemeenten in Noord- en Midden- Limburg (NML) pakken de handschoen samen op om binnen het landelijke actieprogramma actief met partijen uit de regio uit sociaal en medisch domein aan de slag te gaan. Onderweg naar een sterke en duurzame coalitie!

Samenwerken

We werken in dit actieprogramma toe naar een regionale samenwerking gericht op een kansrijke start van kinderen en gezinnen in een kwetsbare situatie. We zoeken de samenwerking en verbinding met organisaties uit het medisch-, publieke- en sociaal domein actief op. Vanuit deze verbinding halen we bij bestuurders, professionals en de doelgroep op wat nodig is om het verschil te kunnen maken in die eerste 1000 dagen. Samen bouwen we aan een inhoudelijk actieplan dat kan rekenen op de steun van een duurzame coalitie in de regio Noord- en Midden-Limburg. Onze inzet is erop gericht partijen aan elkaar en aan de ambitie te verbinden. Ketenafspraken tussen de partijen over hoe partijen samenwerken zullen het actieplan kracht bij zetten.

 

 

wie is betrokken?

De coalitie Kansrijke Start is een groeiende coalitie. Bestuurders, professionals, gemeenten en de doelgroep zijn allen betrokken. Op dit moment (juni 2021) zijn we er trots op dat er enthousiasme en meedenkkracht is vanuit:

 • CJG Midden-Limburg
 • Toegangsteams gemeenten
 • Welzijnsorganisaties
 • Burgerkracht Limburg
 • Ziekenhuis
 • Huisartsen zorggroepen
 • Verloskundigen en verloskundig samenwerkingsverbanden (VSV’s)
 • Veertien gemeenten
 • Organisaties voor jeugdhulp
 • Organisaties die zorg en ondersteuning bieden aan kinderen met een beperking
 • GGZ-instellingen
 • GGD en jeugdgezondheidszorg
 • Organisaties voor maatschappelijk werk
 • Organisaties voor kinderopvang
 • Organisaties voor maatschappelijke opvang
 • Provincie Limburg
 • Zorgverzekeraars CZ en VGZ

De lijst groeit nog steeds!

meerwaarde 

We krijgen allemaal één kans op een goede start. Als we de gezondheidsverschillen in Limburg willen terugdringen, moeten we nú inzetten op een kansrijke start voor álle kinderen. In het bijzonder voor kinderen en gezinnen in een kwetsbare situatie. Omdat de eerste 1000 dagen van een kind cruciaal zijn in hun ontwikkeling is het van belang dat iedereen die betrokken is in deze periode goed samenwerkt. Lokaal, regionaal, over organisaties heen, op meerdere domeinen.  Zowel de medische als de sociale. Dat doen we door samen onze schouders te zetten onder Kansrijke start.

verloop 

Het is een diverse opdracht om tot duurzame samenwerking tussen de domeinen te komen. Als programmateam zijn we vanuit Robuust in maart 2020 begonnen aan het kwartiermakersschap. Dit doen we met een team waarin alle kennis en expertise op inhoud, regio, werkveld en samenwerking aanwezig is. Net zoals in ouderschap, vullen de kwaliteiten elkaar aan. Samen met partijen doorlopen we een route om tot duurzame samenwerking te komen. Het is een flexibel proces waarvan het tempo afhangt van de snelheid waarmee de betrokken partijen hun input kunnen geven.
Onderstaand schema geeft inzicht in de route. 

route-Kansrijke-Start.jpg

Op 14 december 2021 tekenden alle veertien gemeenten in Noord- en Midden-Limburg samen met de provincie Limburg en verschillende organisaties uit het sociaal- en medisch domein het convenant. Hiermee is een officiële start gemaakt met de coalitie Kansrijke Start Noord- en Midden-Limburg. Daarnaast is er eind 2021 met meer dan 200 professionals, projectleiders en bestuurders een actieprogramma tot stand gekomen dat in 2022 verder wordt uitgerold.

2023 staat in het teken van
- het toewerken naar een duurzame structuur; 
- verder aan de slag met het actieprogramma (waarbij het betrekken van de doelgroep een belangrijke is); 
- zichtbaarheid van het programma vergroten; 
- uitbreiden van de coalitie en convenantpartners; 
- monitoring en data.

trots op..

• het overweldigende enthousiasme van de ruim 200 betrokkenen die werkzaam zijn bij meer dan 80 organisaties uit het medische, sociale en publieke domein. En we groeien door!
• het convenant dat is ondertekend en waarmee officieel een start is gemaakt met de coalitie Kansrijke Start Noord- en Midden-Limburg;
• het actieprogramma dat met meer dan 200 professionals, projectleiders en bestuurders tot stand is gekomen;
• dat we spontaan gebeld en gemaild worden met de vraag of organisaties kunnen meedoen;
• de bijeenkomsten die we organiseren waar heel veel betrokken deelnemers aanwezig zijn;
• de openheid van iedereen om te delen en bij te willen dragen aan de verandering;
• dat mensen elkaar na een bijeenkomst opzoeken om verder in gesprek te gaan met elkaar.

Meer informatie

> Naar de LinkedIn pagina van Kansrijke Start Noord- en Midden-Limburg
> Naar de landelijke website van Kansrijke start
> Het actieprogramma van Kansrijke Start Noord-Midden-Limburg
> Video over de vijf thema's waar Kansrijke Start zich hard voor gaat maken
> Interview met kwartiermaker Jurjen Scharten (uit: magazine Kansrijke Start nov '22)
Magazine 'Wij Groeien!', uitgave na 1000 dagen programma Kansrijke Start NML

Ieder kind krijgt een goede kans, daar gaan we voor

 

 

 

 

in-beweging-kl-1.jpg

Kansrijke Start NML maakt deel uit van een landelijk actieprogramma waarin wordt samengewerkt aan een kansrijke start voor ieder kind.

Het laatste nieuws en updates vind je hier.