Veel belangstelling voor bijeenkomst Zie je mij?

8 juni 2023

De focus van het actieprogramma Kansrijke Start Noord-Midden-Limburg ligt in 2023 op het realiseren van een sterke en duurzame samenwerking. Zodat de (aanstaande) ouder(s) de juiste hulp en ondersteuning krijgen wanneer ze in een kwetsbare situatie zitten. Hoewel al veel verschillende initiatieven en projecten hun vruchten afwerpen blijkt dat het aantal ouder(s) dat een beroep hierop doet beperkt is. Hoe komt dat? Bereiken we hen niet? Waar hebben zij eigenlijk behoefte aan? Sluit dat wel aan bij het aanbod? Dit vraagstuk stond centraal in de bijeenkomst ‘Zie je mij?’ die georganiseerd werd door Robuust en waar professionals, beleidsmakers en bestuurders voor uitgenodigd waren op 24 mei j.l.

De titel ‘Zie je mij?’ duidde op het contact dat een hulpverlener met de ouder(s) heeft. Zie je als zorgverlener wel de echte persoon en krijg je wel een reëel inzicht in de situatie zodat je de juiste hulp kunt geven? Blijkbaar een vraag die velen bezighoudt gezien de grote belangstelling voor deze bijeenkomst.

Liset Strijker (associate partner Subconscious Impact) maakte duidelijk dat het ‘pushen’ van hulp geen effect heeft. En hoe belangrijk ons onbewuste brein is om de echte vraag of behoefte van de ouder naar boven te krijgen. Linda de Boer-Hendriks gespecialiseerd niet-roken-coach, benadrukte met onderbouwing hoe schadelijk (mee-)roken is voor het (ongeboren) kind. De ervaringen van ouders werden gedeeld aan de hand van een filmpje van Eefke en een interview met Annelie waarin zij vertelden welke ene vraag zij misten toen ze hulp nodig hadden en kwetsbaar waren. De zaal werd stil en een deelnemer omschreef hun verhaal als ‘pakkend en dit blijft hangen’.

In gesprek

Een ander speerpunt in 2023 is de vorming van lokale samenwerkingen in de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg. Hierin gaan het sociaal en medisch domein met elkaar samenwerken in de zorg voor de ouder(s) die in een kwetsbare situatie zitten. Tijdens deze bijeenkomst werden de aanwezigen per gemeente of regio bij elkaar aan tafel gezet met een reële opdracht uit de praktijk. Dit leidde voor sommigen tot nieuwe kennismakingen en zelfs tot afspraken voor na de bijeenkomst. Misschien een eerste aanzet tot de start van een lokale coalitie?

Lancering e-learning

Aan het eind van de middag werd op een feestelijke manier de e-learning 1000 kansen in 1000 dagen door Carla Maessen gelanceerd. Deze leert de professional kwetsbaarheden in de ouder-kindrelatie te signaleren.

Kortom, het was een boeiende en leerzame bijeenkomst vol inspiratie en kansen voor een betere samenwerking.
Enkele reacties:  “Een constructieve bijeenkomst en vooral de interactieve invulling maakt dat je verbinding krijgt met andere netwerkpartners”. “Zeer boeiend en waardevol, veel geleerd!” en “Fijn om een beeld te krijgen van de collega’s en collega-organisaties die hier betrokkenheid bij voelen. Toch weer nieuwe gezichten”.

 

Veel belangstelling voor bijeenkomst Zie je mij?