Werken aan een sterke paramedische zorg

Al jaren begeleiden we fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en andere paramedici bij vragen die te maken hebben met veranderen en samenwerken zodat een sterke eerstelijnszorg ontstaat. Dit is een van de kernactiviteiten van Robuust.

De zorg is sterk in beweging: de toenemende zorgvraag, het gebrek aan personeel en de oplopende zorgkosten zijn niet meer houdbaar. Daarom moet het anders worden georganiseerd, daar is iedereen van overtuigd. We zien al belangrijke bewegingen zoals de kanteling van zorg naar gezondheid, De Juiste Zorg op de Juiste Plek, het Landelijk Preventie Akkoord, de visie Positieve Gezondheid. Nu is het tijd voor de paramedici om actief de samenwerking aan te gaan in de regio.

Multidisciplinair samenwerken

Hoewel Robuust zich al jaren inzet voor iedere vorm van samenwerking tussen paramedici concentreren we ons vanaf juni 2021 we ons op het stimuleren en begeleiden van (multidisciplinair) samenwerken van paramedici. De nood is hoog, er moet nog veel werk worden verzet. We doen dit niet alleen, maar maken deel uit van het landelijk programma ‘Organisatiegraad in de Paramedische Zorg’*. We stemmen hierin af met andere partners die hierin betrokken zijn zoals de brancheverenigingen** en het ministerie van VWS.

*Het programma ‘Organisatiegraad paramedische Zorg’ is begin 2021 gestart en stimuleert de multidisciplinaire samenwerking bij paramedici. Het verhogen van de organisatiegraad is onderdeel van het Bestuurlijk Akkoord Paramedische Zorg 2019-2022.
**KNGF, PPN, PFN, ZN, NZa, SKF, het ROS-netwerk

Regionale netwerken

Huisartsen en ziekenhuizen in de regio zien elkaar al in georganiseerde overleggen. Het paramedische veld is echter versnipperd georganiseerd en sluit hier (nog) niet aan. Om een herkenbare en aanspreekbare gesprekspartner te worden is nodig dat paramedici zich regionaal en multidisciplinair organiseren. Robuust ondersteunt in de regio Zuid-Nederland deze beweging waar op veel plekken al mooie ontwikkelingen plaatsvinden. Zie hieronder waar Robuust actief is op dit onderwerp (mei 2024):

Kaartje-paramedische-trajecten_transparant.png 

Neem contact op!

Ben je enthousiast en wil je je inzetten voor multidisciplinaire paramedische samenwerking in jouw buurt of regio? Weet je niet waar te beginnen? Of zit je al in een netwerk dat energie nodig heeft en toe is aan de volgende stap? Of wil je gewoon meer weten over samenwerken in de eerste lijn? Of het programma ‘Organisatiegraad in de Paramedische Zorg’? Neem gerust contact met ons op via Jurjen Scharten.

Meer lezen?

'Paramedici gaan zich beter organiseren' / Nieuwsbericht 23-06-2021 

Website Organisatiegraad Paramedische Zorg

Nieuwsbericht ROS-netwerk: Programma ‘Organisatiegraad Paramedische Zorg’ van start

Multidisciplinair Paramedisch platform PPN

'Paramedici organiseren zich actief in de regio'/ Nieuwsbericht 07-06-2022

'Nieuwe regio's nemen deel aan Paramedisch Programma'/ Nieuwsbericht 20-06-2022

Regionaal organiseren paramedici / thema pagina ROS-netwerk