Paramedici organiseren zich actief in de regio

7 juni 2022

Op persoonlijke titel is het voor paramedici lastig om direct afspraken te maken met huisartsen, zorgverzekeraars, gemeenten of andere zorgorganisaties. Als je samenwerkt met andere paramedici lukt dat wel. Op regionale schaal kun je daadwerkelijk goede afspraken maken met samenwerkingspartners voor grote patiëntgroepen.

Regionaal organiseren levert meer voordelen op voor paramedici. Bijvoorbeeld het samen organiseren van kennisdeling, scholing, innovatie of samen efficiënter inkopen. De ROS’en in Nederland zijn partner van het programma Organisatiegraad Paramedische Zorg. Dit programma helpt paramedici bij het opzetten van een nieuwe samenwerking en het professionaliseren van bestaande samenwerking. Robuust begeleidt paramedici voor de regio Zuid-Nederland.

Samen sta je sterker

Sommige paramedici zijn al betrokken bij een multidisciplinair netwerk of werken al samen met een paramedische beroepsgroep. Samen staan logopedisten, oefentherapeuten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, diëtisten en huidtherapeuten echt sterker. We kennen al mooie goede voorbeelden in onze eigen regio, zoals het Paramedisch Platform Meierijstad en Breda. En lees ook het mooie artikel met Anne van Dam, ergotherapeute en een van de oprichters van PPN Meierijstad.

In de regio’s Friesland, Zeeland, West Noord-Brabant, Agglomeraat Haarlem, Rijnmond/Drechtsteden en Zuid-Limburg verkennen paramedici de mogelijkheden in hun regio in dialoogsessies. Je hoeft niet zelf het wiel uit te vinden: ROS adviseurs begeleiden paramedici bij het vergroten van hun organisatiekracht in de regio. Na de zomer beginnen de dialoogsessies ook in vier andere regio’s. Zo bereiken we verschillende samenwerkingsverbanden in het hele land.

Platform Samen sterk in de regio

Ben je paramedicus? Kijk dan gauw op het platform Samen sterk in de regio. Daar vind je handige tools, zoals voorbeeldstatuten of financiële tips. Ook kun je ervaringen uitwisselen met andere netwerken en samenwerkingsverbanden van paramedici uit het hele land. Alle paramedici in Nederland (logopedisten, oefentherapeuten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, diëtisten en huidtherapeuten) kunnen zich op het platform aanmelden.

 

Hier vind je meer informatie over het programma Organisatiegraad Paramedische Zorg.

Paramedici organiseren zich actief in de regio