Nieuwe regio's nemen deel aan Paramedisch programma

20 juni 2022

Deze week is de keuze gemaakt voor de laatste drie regio’s die na de zomer gaan deelnemen aan het landelijk programma Organisatiegraad Paramedici. Bepalend voor de keuze is de ambitie van paramedici in die regio, geografische spreiding, spreiding onder preferente zorgverzekeraars en de mogelijkheid tot aansluiten bij huisartsen.

Dit zijn de nieuwe regio’s:

  • Regio Gouda e.o.
  • Regio Lelystad e.o.
  • Regio Gelderse Vallei en Betuwe

Ondersteuning voor álle regio's!

Ook voor samenwerkingsverbanden die niet binnen de bovenstaande of eerder aangesloten regio’s vallen, biedt het programma hulp en ondersteuning met:

  • Het community platform ‘Samen sterk in de regio’ met toolbox

Een platform voor alle paramedici en dé plek om informatie te vinden en delen. De toolbox bestaat uit nuttige hulpmiddelen voor de volgende stap van jouw samenwerkingsverband.

  • Trainingen voor bestuursleden

Na de zomer organiseren we diverse trainingen voor besturen van samenwerkingsverbanden. Denk daarbij aan bestuurlijke vaardigheden, samenwerken, communicatie en financieel management. De trainingen zijn gratis. Meer informatie over de datums en trainingen staat binnenkort op het platform.

  • Breekijzer: eerste hulp bij samenwerken

Heb je (even) begeleiding nodig van een expert? Zoals bij die onderhandeling, dat bezoek aan de notaris, het opzetten van de website, vlottrekken van een niet-lopende samenwerking of gezamenlijk bepalen van een doel of ambitie? Dan kun je via het programma een expert in te huren voor een korte interventie.

  • Begeleiding Regionale OndersteuningsStructuur (ROS)

Het programma brengt je in contact met de ROS in jouw regio. Voor de regio Zuid-Nederland is dat Robuust. Neem contact op met Riky de Veth via R.de.Veth@rosrobuust.nl  

Meer weten?

  • Bekijk alle informatie op het platform.
  • Ben je nog geen lid van het platform? Meld je dan aan!
  • "Het gaat écht goed". Lees hier het interview met Frits van Trigt, projectleider van Programmalijn 'Inspiratie en Inzicht' en vanaf het begin betrokken bij het het Programma Organisatiegraad.
Nieuwe regio's nemen deel aan Paramedisch programma