Paramedici gaan zich beter organiseren en samenwerken

23 juni 2021

Paramedici zijn van grote waarde voor de verbetering van zowel fysiek als mentaal welbevinden van grote groepen patiënten. Toch zijn ze vaak nog beperkt georganiseerd en aangehaakt bij multidisciplinaire zorgnetwerken. Om regionale afspraken te kunnen maken over het leveren van de juiste zorg op de juiste plek, moeten zij beter georganiseerd zijn.
Daarom zijn ze dit voorjaar het programma ‘Organisatiegraad paramedische Zorg’ gestart. Het verhogen van de organisatiegraad is onderdeel van het Bestuurlijk Akkoord Paramedische Zorg 2019-2022.

De toenemende vergrijzing, meer aandacht voor preventie en betaalbaarheid van de zorg zorgen voor een hoge urgentie die vraagt om een multidisciplinaire benadering. Het programma Organisatiegraad helpt actief om meer multidisciplinaire samenwerkingen op te zetten, bestaande paramedische samenwerkingsverbanden effectiever en professioneler te maken en om een duurzame structuur op te zetten die samenwerkingsverbanden blijvend faciliteert.

Serieuze gesprekspartner

Paramedici moeten een gezamenlijk een visie op de (paramedische) zorg in de regio kunnen vormen. “Door een gemandateerde afvaardiging samen te stellen van de diverse paramedische beroepsgroepen in de regio, worden we zichtbaar en een serieuze gesprekspartner in het regionale overleg met andere zorgverleners en zorgverzekeraars”, zeggen de paramedici.*

Aan de slag in de regio

“Deze zomer starten we verspreid in het land in vier pilots met het ontwikkelen van ondersteuning bij het opzetten of versterken van een samenwerkingsverband. Dit doen wij niet alleen, maar in samenwerking met vele partijen, waaronder de verschillende ROS’en (Regionale Ondersteuning Structuur)."

Robuust is als ROS voor de regio Zuid-Nederland betrokken bij de uitvoering van het programma en geeft strategische en praktische ondersteuning bij het opstarten en verder ontwikkelen van een paramedisch netwerk. In samenwerking met collega-ROS’en werken wij aan een toolbox die beschikbaar gesteld wordt in alle regio’s. Ook komt er een communityplatform waar veel kennis en informatie te vinden is en waar samenwerkingsverbanden ervaringen kunnen uitwisselen.
"Vanaf najaar 2021 zal het programma verder worden opgeschaald”, zo maken de partijen* bekend.

Samen sterk

Via de deelnemende partijen* en ROS’en zal regelmatig informatie gedeeld worden over de voortgang van het programma, de thema’s die spelen en inspirerende voorbeelden in de praktijk. Gedurende het traject proberen we elk goed initiatief aan te laten haken bij het programma. Op deze manier willen we graag samenwerken aan een sterkere paramedische organisatiegraad met meer zichtbaarheid en slagkracht voor paramedici in de regio. Kortom: Samen sterk in de regio!

Meer weten en aanmelden

Mocht je als paramedicus vragen hebben over het programma of wil je je inzetten voor de ontwikkeling van het paramedisch netwerk in Zuid-Nederland, dan kun je contact opnemen met Riky de Veth, r.de.veth@rosrobuust.nl, 06 83243265. Zie ook haar haar profiel rechts in het scherm.
Houd deze en de website van het ROS-netwerk in de gaten.

* Beroepsverenigingen KNGF, SKF, PPN, PFN zijn hierbij betrokken, evenals Zorgverzekeraars Nederland, de NZa en het ministerie van VWS.

Paramedici gaan zich beter organiseren en samenwerken