Welzijn op Recept

Geen pil maar welzijnscoach

Huisartsen krijgen in hun praktijk regelmatig patiënten met klachten die medisch niet altijd verklaarbaar zijn. Vermoeidheid, pijn in de nek, maar ook stress, angst en somberheid. Medisch is voor deze klachten niet altijd direct een passende oplossing voorhanden. Vaak spelen onderliggende psychosociale problemen een rol, zoals overlijden van een partner, verlies van werk of eenzaamheid.

Hulp op gebied van welzijn, lotgenotencontact, (beweeg)aanbod of een combinatie daarvan kan wél helpen en biedt een alternatief. Ook Welzijn op Recept (WoR) is een van de mogelijkheden. In plaats van een pil voor te schrijven, verwijst de huisarts de patiënt door naar een welzijnsorganisatie of welzijnscoach.

De verbinding van huisarts naar welzijn

Welzijn op Recept is een vorm van integrale ondersteuning voor mensen met psychosociale klachten en hun omgeving. Het verbindt zorg en het sociaal domein en stelt de huisarts in staat om mensen met psychosociale klachten door te verwijzen naar een welzijnscoach. Deze gaat met de patiënt op zoek naar een passende activiteit. Onderzoek toont namelijk aan dat deelname aan welzijnsactiviteiten een positief effect heeft op de ervaren lichamelijk en psychische gezondheid.

Met Welzijn op Recept krijgt de patiënt sneller en effectiever hulp, afgestemd op de behoeften. De huisarts heeft met WoR een passende oplossing voor mensen die regelmatig met psychosociale problemen in de huisartsenpraktijk komen. Een verwijzing via Welzijn op Recept verlicht de druk op de huisartsenpraktijk. 

Robuust en Welzijn op Recept

In het voorjaar van 2022 heeft Robuust onder huisartsen en zorggroepen in Zeeland en Noord-Brabant een verkenning gedaan naar de samenwerking tussen huisartsenzorg en sociaal domein. Gevraagd is ook naar draagvlak en haalbaarheid om Welzijn op Recept (WoR) in de regio’s te implementeren. De resultaten van de verkenning zijn samengevat in een factsheet

als huisarts weet je niet altijd wat beschikbaar is vanuit de gemeenten en bij wie je moet zijn voor een goede verwijzing. ik heb behoefte aan meer inzicht in het aanbod van het sociaal domein.

De inventarisatie heeft geleid tot een aantal gerichte vragen van de huisartsenzorg aan Robuust. Daarmee gaan we in 2022 en 2023 met een aantal zorggroepen aan de slag in de regio Zeeland en Zuidoost-Brabant: Periscaldes in Zeeland (doorontwikkeling WoR), POZOB in Zuidoost-Brabant (nader onderzoek onder huisartsen over samenwerking sociaal domein) en Synchroon in Den Bosch (onafhankelijke procesbegeleiding WoR).

De begeleiding van Robuust rondom samenwerking is gericht op het implementeren van een samenwerkwijze tussen huisartsenzorg en sociaal domein. Belangrijke onderdelen daarvan zijn kennis- en leerontwikkeling. Belangrijk is dat betrokkenen van het sociaal en medisch domein elkaar persoonlijk en professioneel leren kennen, weten wat hun organisaties (elkaar en de patiënt) kunnen bieden en, wat nodig is om goed met elkaar te kunnen samenwerken.

Meer informatie

Voor meer informatie over Robuust en Welzijn op Recept in Zeeland en Noord-Brabant kun je contact opnemen met programmamanager Pepijn van den Beemt, p.van.den.beemt@rosrobuust.nl

Op de website Landelijk kennisnetwerk Welzijn op Recept vind je uitvoerige informatie over WoR.