Geen pil maar welzijnscoach

Welzijn op recept 

Huisartsen krijgen in hun praktijk regelmatig patiënten met klachten die medisch niet altijd verklaarbaar zijn. Medisch is voor deze klachten niet altijd direct een passende oplossing voorhanden maar spelen onderliggende psychosociale problemen een rol. Overlijden van een partner, verlies van werk of eenzaamheid.

Hulp op gebied van lotgenotencontact, activiteiten- of beweegaanbod of een combinatie daarvan kan wél helpen en biedt een alternatief. Net als Welzijn op Recept (WoR). In plaats van een pil voor te schrijven, verwijst de huisarts de patiënt door naar een welzijnsorganisatie of welzijnscoach.

Huisarts Christine Greeven over WoR

verbinding tussen huisarts en welzijn

Welzijn op Recept is een vorm van integrale ondersteuning. Het verbindt zorg en het sociaal domein en stelt de huisarts in staat mensen door te verwijzen naar een welzijnscoach. Een welzijnscoach helpt door tijd te nemen en te onderzoeken wat iemand kan en wil, en nodig heeft om binnen de mogelijkheden weer mee te doen. Door goed te luisteren proberen welzijnscoaches de vraag achter de vraag te achterhalen en gaan ze samen met de hulpvrager op zoek naar een passende activiteit. Deelname aan welzijnsactiviteiten blijkt een positief effect te hebben op de ervaren lichamelijk en psychische gezondheid.

Met een verwijzing via Welzijn op Recept:

  • krijgt de patiënt sneller en effectiever hulp, afgestemd op de behoeften
  • heeft de huisarts een passende oplossing voor mensen die regelmatig met psychosociale problemen in de huisartsenpraktijk komen
  • kan de de druk op de huisartsenpraktijk worden verlicht. 

Robuust en Welzijn op Recept

In 2023 is Robuust met een aantal huisartsenzorggroepen aan de slag gegaan met WoR:

  • ZHCo Periscaldes in Zeeland: doorontwikkeling WoR
  • POZOB in Zuidoost-Brabant: onderzoek onder huisartsen over samenwerking sociaal domein
  • Synchroon/Humo Meijerijstad: projectbegeleiding implementatie WoR

De begeleiding van Robuust is gericht op het begeleiden van de samenwerking en het implementeren van een samenwerkwijze tussen huisartsenzorg en sociaal domein. Belangrijke onderdelen daarvan zijn kennis- en leerontwikkeling.
WoR heeft de meeste kans van slagen als betrokkenen van het sociaal en medisch domein elkaar persoonlijk en professioneel leren kennen, weten wat hun organisaties (elkaar en de hulpvrager) kunnen bieden en wat nodig is om goed met elkaar te kunnen samenwerken.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over Robuust en Welzijn op Recept in Zuid-Nederland contact op met programmamanager Pepijn van den Beemt, p.van.den.beemt@rosrobuust.nl 
Ook op de website Landelijk kennisnetwerk Welzijn op Recept vind je meer informatie over WoR.