Verandervisie van Robuust

Robuust heeft een duidelijke visie over de wijze waarop je in de regio’s komt tot duurzame samenwerking die daadwerkelijk leidt tot de noodzakelijke transformatie.
In het IZA zijn regiobeelden, regioplannen en transformatieplannen als belangrijke stappen gedefinieerd om te komen tot die verandering. In de Robuustvisie is het voor een echte transformatie essentieel dat deze instrumentele stappen niet op zich staan, maar altijd verbonden zijn aan de richting of veranderingen die een regio nastreeft.

Een regiobeeld is meer dan een regio in getallen

Eerste stap in samenwerking is het creëren van een gezamenlijk beeld van wat er speelt in de regio. Vaak zien we dat bij het maken van een regiobeeld de neiging groot is om te kiezen voor een instrumentele aanpak. Begrijpelijk, tastbaar en concreet. Er worden plannen gemaakt, modellen gevolgd, mijlpalen opgeleverd en vinkjes gezet. Een regiobeeld met kale cijfers kan in een paar dagen klaar zijn. Met als gevaar dat het dan een doel op zich wordt.

Het gaat er echter om wat de issues en knelpunten zijn op regionaal en lokaal niveau en wat wil je uiteindelijk samen wilt aanpakken? Met alleen het opleveren van een regiobeeld ben je daar niet. Een regiobeeld is namelijk nog geen gezamenlijk en gedragen beeld van een regio. Door als partijen samen het regiobeeld en regioplan te ontwikkelen, werk je aan gedegen grondleggers voor de richting of veranderingen die je als regio nastreeft: de echte transformatie.

Het proces om te komen tot regiobeeld en -plan télt

De echte verandering of transformatie begint bij het proces waarbij je sámen informatie over een wijk, stadsdeel of regio bij én met elkaar ophaalt. Waarbij je als samenwerkingspartners nieuwsgierig bent naar hoe de ander naar de regio kijkt. En dat je samen de bevindingen bespreekt, de problemen in de wijk, stadsdeel of regio duidt en prioriteiten stelt in wat je aan wilt pakken. 

Voor een succesvolle transformatie kan de groene instrumentele lijn in onderstaand model dus nooit los staan van de gele transformatie-aanpak.

Dia3-2.jpg 

Gedeelde urgentie en eigenaarschap

Een regiobeeld is nooit een doel op zich en is méér dan de regio in getallen. Het volstaat niet om alleen kale cijfers te verzamelen. Ook een regioplan staat niet op zich, maar is altijd verbonden aan de richting of veranderingen die een regio nastreeft: de echte transformatie. Steeds moet je je blijven afvragen: draagt wat ik doe en wat wij nu doen bij aan een betere, betaalbare en toegankelijke zorg en ondersteuning en hoe komen we daar.
Het proces om op deze manier te komen tot regiobeeld en -plan zorgt voor een gedeelde urgentie en voedt de intrinsieke motivatie om gezamenlijk te werken aan een duurzame verandering. En daarmee rechtvaardig je de acties waar je gezamenlijk de schouders onder gaat zetten en die je mee neemt in het uiteindelijke transformatieplan.