Triple Aim

triple-aim-graphic.png

Triple Aim bestaat uit drie doelen die tegelijkertijd worden nagestreefd in de gezondheidsprogramma’s waarin wij actief zijn:

  1. Het verbeteren van de gezondheid van inwoners
  2. Het verbeteren van de ervaren kwaliteit van zorg
  3. Het verlagen van de kosten

Een nieuwe kijk

Deze drie doelen zijn niet alleen allemaal even belangrijk, ze staan ook in verbinding met elkaar: door het verbeteren van de ervaren kwaliteit van zorg, realiseren we tegelijkertijd de andere twee doelstellingen. Partijen die werken vanuit deze Triple Aim gedachte, leren op een andere manier te kijken naar de gezondheidszorg en daarnaar te handelen.

 

Triple-Aim.png

Gezamenlijk belang

Door de Triple Aim aanpak gaan we niet uit van de huidige situatie, maar van een voorspelde situatie in de toekomst. Daarnaast staan de behoeften van de inwoner centraal. Het gaat erom wat hij wil, kan en nodig heeft. Hierdoor ontstaat een vernieuwende aanpak. Een aanpak waarbij de uitgangspunten van de betrokken partijen en professionals minder belangrijk zijn dan het gezamenlijk belang; een gezonder Zuid-Nederland.

Triple-Aim-afbeelding.png

 

Neem gerust contact op