Positieve gezondheid

Focussen op gezondheid en niet op ziekte. Kijken naar wat iemand nog wel kan en hoe iemand een zo goed mogelijk leven kan leiden. Positieve gezondheid staat voor het vermogen van mensen om zich aan te passen en eigen regie te voeren binnen fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. Dit biedt niet alleen kansen voor patiënten, cliënten en inwoners, maar ook voor de samenwerking en samenhang tussen professionals in zorg, welzijn en wonen.

spinnenweb-1024x1024.jpg

Spinnenweb Positieve gezondheid, bron: IPH

Bij Robuust kunnen we ons vinden in dit nieuwe concept van gezondheid, ontwikkeld door Machteld Huber. Huber: “Ik beschrijf gezondheid niet als een statische situatie, zoals de oude WHO-definitie waarin het gaat om ziekte of gebreken. In 1948 waren het vooral infectieziekten die bestreden moeten worden - terwijl we in de Westerse wereld nu vooral te kampen hebben met welvaartsziekten. Het gaat nu meer om, om door veerkracht je lichamelijk, geestelijk en sociaal welbevinden weer terug te vinden, ook na tegenslagen. Er kan namelijk iets gebeuren in je leven, zoals een scheiding, ontslag of sterfgeval, die je welbevinden beïnvloeden, zonder dat je een ziekte onder de leden hebt.”

Health as the ability to adapt and to self manage, in the face of social, physical and emotional challenges
- Machteld Huber, British Medical Journal, 2011

Positieve gezondheid & Robuust

Robuust werkt zowel binnen als buiten de organisatie aan positieve gezondheid. Bijvoorbeeld door het stimuleren van de eigen medewerkers te werken aan hun eigen positieve gezondheid, maar ook door het overdragen van het gedachtegoed aan externe partijen, in samenwerkingsverbanden en gezondheidsprogramma’s waarin wij actief zijn.