‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Klik hier om de online versie te bekijken.

Nieuwsupdate

Ros Robuust

Robuust jaarbericht 2022

een jaar in het teken van anders organiseren

In 2022 werd er hard gewerkt aan het IZA en GALA. Beide akkoorden geven ons richting in hoe we met elkaar ondersteuning en zorg anders kunnen organiseren. Met de bril op van nu kunnen we concluderen dat Robuust al jaren trajecten begeleidt in het gedachtegoed van het IZA en GALA. Trajecten over regionale en domeinoverstijgende samenwerking zoals Kansrijke Start Noord- en Midden-Limburg en Welzijn op Recept, versterking van de eerste lijn zoals de kernteams die we begeleiden onder het programma Organisatiegraad in de paramedische zorg en de verschuiving van zorg naar gezondheid die onder andere bij Mijn Leven Gezond in de Mijnstreek zichtbaar is.

Meer lezen over deze trajecten en andere highlights? Open onze e-jaarbericht.

 

Ontwerp-zonder-titel.png

“Laat de inwoner in zijn rol als inwoner en niet in de rol van beleidsadviseur.”

In gesprek met Finus Kuijs, bestuurder van zorggroep ZHCo-PeriScaldes, over de stem en de rol van inwoners in het organiseren van toekomstbestendige zorg en het Burgerberaad Zorg Zeeland. 

Lees meer >

pexels-fauxels-3182772-1.jpg

inwonersparticipatie bij regiobeelden, regioplannen en transformatie-plannen?

Er zijn uitdagende deadlines vanuit het IZA en regio's zijn zoekende hoe zij de rol van inwoners binnen hun samenwerking een plek kunnen geven, verstevigen en borgen.

Lees meer >

pexels-pixabay-268953.jpg

Constructieve bovenregionale samenwerking regiobeelden

Robuust heeft onderzocht hoe we samenwerkingspartners konden faciliteren om op tijd de regiobeelden op te leveren. Op initiatief van Robuust is een bovenregionale werkgroep met dataspecialisten geformeerd die aan de slag is gegaan met de aanvulling op de ZN-basisbeelden.

Lees meer >

Ontwerp-zonder-titel-3.png

Actueel overzicht met robuust samenwerkings-verkenner

Robuust ontwikkelt samen met VGZ en CZ een digitale tool waarmee een actueel en dynamisch beeld wordt gegeneerd van de samenwerkingsverbanden in een regio. Je vindt er waar en welke samenwerkingsverbanden er zijn en op welk thema en doelgroep(en) ze zich richten. Aanvullende informatie om het beeld compleet te maken is welkom!

Lees meer >

acrobats-gbf3575303_1280.jpg

de kracht van integrale wijkaanpak

Op regio- en wijkniveau heeft Robuust veel ervaring met diverse vormen van integrale samenwerking. In het inspiratiedocument 'De kracht van integrale wijkaanpak' vind je een samenvatting van de lessen en inzichten rondom integrale wijkaanpak.

Lees meer >

Ontwerp-zonder-titel-1.png

BELANGSTELLING VOOR BIJEENKOMST ‘ZIE JE MIJ?’

Hoewel al veel verschillende initiatieven en projecten hun vruchten afwerpen blijkt dat het aantal ouder(s) dat een beroep hierop doet beperkt is. Hoe komt dat? Dit vraagstuk stond centraal in de bijeenkomst ‘Zie je mij?’

Lees meer >

 
 

Ontwerp-zonder-titel-2.png

Welzijn op Recept in de regio

Robuust is in de regio nauw betrokken bij de ontwikkelingen rondom Welzijn op Recept (WoR). In Zeeland laat een eerste doorberekening van de impact en financiële uitkomsten zien dat besparingen mogelijk zijn zowel voor gemeenten als zorgverzekeraar.

Lees meer >

JPET20230512_Congres_016.jpg

Terugblik Congres Kanker & Leven

De stilte in de zaal tijdens de presentatie van de jonge ex-patiënten tijdens het Congres Kanker & Leven op 12 mei liet alle deelnemers weer realiseren waar ze zich voor inzetten. Betere zorg voor mensen met kanker.

Lees meer >

 

Robuust
Lichttoren 32 (Igluu)
5611 BJ Eindhoven
(085) 401 81 85

info@rosrobuust.nl
www.rosrobuust.nl

Volg ons:

U ontvangt deze e-mail omdat u Robuust toestemming heeft gegeven om u per e-mail op de hoogte te houden. Wilt u in de toekomst liever geen mail meer van ons ontvangen? Dan kunt u zich hier afmelden.