Welzijn op Recept in de regio

8 juni 2023

Robuust is in de regio nauw betrokken bij de ontwikkelingen rondom Welzijn op Recept (WoR).

Als procesbegeleider in Zeeland, waar bij ZHOc Periscaldes met een aantal gemeenten en CZ zorgverzekeraar al werkt met WoR. Een eerste doorberekening van de impact en financiële uitkomsten laat zien dat besparingen mogelijk zijn zowel voor gemeenten als zorgverzekeraar. Gezamenlijk bekijken zij de mogelijkheden van domeinoverstijgend samenwerken.

Bij PoZob (Zuidoost-Brabant) heeft Robuust de huidige samenwerking huisartsenpraktijken en sociaal domein onderzocht en een succesvolle behoeftenpeiling gedaan met veel respons.

Bij Humo/Synchroon (Meijerijstad) zijn 3 huisartsenpraktijken en welzijnscoaches, onder projectbegeleiding van Robuust, in april officieel gestart met WoR. Vervolgstappen zijn praktijkbezoeken om op praktijkniveau op te halen hoe verwijzingen lopen en wat huisartsenpraktijken nodig hebben om WoR meer in te zetten. Nader onderzocht wordt ook in hoeverre inzet van geestelijke verzorging in dit traject mogelijk is.

Meer lezen?

Welzijn op Recept in de regio