Terugblik Congres Kanker & Leven

8 juni 2023

Samen werken aan betere zorg bij kanker

De stilte in de zaal tijdens de presentatie van de jonge ex-patiënten tijdens het Congres Kanker & Leven op 12 mei liet alle deelnemers weer realiseren waar ze zich voor inzetten. Betere zorg voor mensen met kanker. Het thema: 'Wat kan er beter in de oncologische zorg voor patiënten die van ziekenhuis naar eerstelijnszorg gaan?' leidde in onze regio tot de verschillende presentaties van goede voorbeelden en initiatieven in onze regio.

Ruim 60 professionals luisterden actief naar de presentaties van beginnende of al wat meer ervaren netwerken in de regio. Enkele highlights: ‘De onderlinge communicatie kan beter, gezamenlijk verslag doen naar de oncoloog, gerichter doorverwijzen vanuit het ziekenhuis, begin met samenwerken en zoek je collega’s op, leg contacten en neem je eigen werkproces eens onder de loep. En kijk welke aanvullende rol inloophuizen in jouw omgeving kunnen hebben’.

Vooraf hadden zij op de Klaagmuur hun reactie kunnen geven op de vraag wat belemmert jou? En waar loop jij tegenaan? Op de Wall of Fame werden goede initiatieven weergegeven die inspiratie gaven en waar iemand trots op was.

Deze reacties waren meteen de start van de Meet & Greet die volgde: in kleine groepjes werd kennis met elkaar gemaakt en werden ervaringen gedeeld aan de hand van een item op de Klaagmuur. Voor velen was dit gesprek een start van een kennismaking die zij daarna voort wilden zetten en die wellicht de start was van nieuwe inspiratie en samenwerking. Op de vraag welke acties zij de volgende dag op zouden pakken werd volop gereageerd: “Ik ga morgen een diëtist bellen en zoeken naar mogelijkheden om samen te werken.”

Het geslaagde congres had een unieke hybride vorm: een online ochtenddeel georganiseerd door Taskforce Cancer Survivorship Care en een fysiek middagprogramma dat tegelijkertijd op zeven andere locaties in Nederland plaatsvond gezamenlijk georganiseerd door andere ROS’en. Wij organiseerden het middagprogramma in nauwe samenwerking met het IKNL en OncoZon.

 

 

Terugblik Congres Kanker & Leven