welkom bij Robuust

Iedereen wil kunnen rekenen op goede, toegankelijke en betaalbare zorg en ondersteuning. Om passende zorg te kunnen blijven bieden, moeten we de zorg anders organiseren. Samenwerking is nodig op regionaal niveau, binnen de eerste lijn en daarbuiten. Zodat we aansluiten bij de behoefte van de inwoners en voldoende slagkracht hebben voor echte verandering.

Regionale samenwerking is ook een belangrijk uitgangspunt van het Integraal Zorgakkoord. Maar hoe doe je dat dan? Robuust helpt je graag. Wij ondersteunen en begeleiden organisaties, professionals en hun netwerk in zorg, welzijn en wonen bij samenwerking en verandering.

 

Meer over Robuust

Robuust werkt samen aan een gezonde samenleving

Kijk voor overzicht samenwerkings-
verbanden in de regio op onze Samenwerkings
verkenner