De kracht van integrale wijkaanpak

9 juni 2023

Op regio- en wijkniveau heeft Robuust veel ervaring met diverse vormen van integrale samenwerking. In het inspiratiedocument 'De kracht van integrale wijkaanpak' vind je een samenvatting van de lessen en inzichten rondom integrale wijkaanpak (IWA) waar Robuust bij betrokken is geweest en die zij in het land heeft opgehaald. Met bij elke les een toelichting, praktisch voorbeelden en informatieve links. Het document biedt een handreiking voor een succesvolle, wijkgerichte samenwerking.

Open het inspiratiedocument 'De kracht van integrale wijkaanpak'

Zelf aan de slag?

Wij hopen dat het document De kracht van integrale wijkaanpak inspireert om ook in uw wijk aan de slag te gaan. Wil je meer inspiratie opdoen en/of van andere leren, sluit dan aan bij de inspiratiesessies die we in het najaar gaan organiseren. Voor meer informatie over integrale wijkaanpak kun je contact opnemen met Lianne van der Wijst

 

De kracht van integrale wijkaanpak