“Laat de inwoner in zijn rol als inwoner en niet in de rol van beleidsadviseur.”

8 juni 2023

1620122260961.jpgFinus Kuijs is sinds eind 2021 bestuurder van zorggroep ZHCo-PeriScaldes en een van de ondertekenaars van het pact van de Zeeuwse Zorg Coalitie. “Toen ik de uitnodiging voor dit interview kreeg, ging ik weer nadenken over waarom ik inwoners eigenlijk nog te weinig betrek. Ik geloof ontzettend in de meerwaarde van participatie, maar het blijft lastig”, geeft Finus aan.

En dat is precies de crux als het gaat om inwonersparticipatie. We zien met zijn allen de meerwaarde om inwoners te betrekken als het gaat over de toekomst van zorg en welzijn, maar toch is het in praktijk lastig om er vorm aan te geven.

De inwoner in zijn rol

“Als zorggroep hebben we natuurlijk de formele participatie zoals cliëntraden en een cliënttevredenheidsonderzoek. Daar horen we wat cliënten bezighoudt en waar ze tegenaan lopen. Ik betrap mezelf er op dat ik inwoners en cliënten verder eigenlijk nog te weinig betrek. We zijn in zo’n ontzettend hoog tempo bezig en dat gun ik mezelf niet de ruimte om na te denken hoe inwoners en cliënten te betrekken bij de plannen die we maken. Problemen worden ook steeds complexer en beleid integraler en domeinoverstijgender. Dat maakt het ook lastig om inwoners te betrekken. We moeten ook goed nadenken over wat we precies van een inwoner vragen. Je wilt dat een inwoner vanuit zijn rol als inwoner kan blijven denken en niet vanuit de rol als beleidsadviseur.”

Burgerberaad Zorg Zeeland

“Omdat het zo lastig is om inwoners te betrekken, ben ik ontzettend blij met het Burgerberaad Zorg Zeeland dat we als Zeeuwse Zorg Coalitie samen hebben opgezet. Door dit gezamenlijk te organiseren en de input vanuit inwoners te koppelen aan onze Zeeuwse Zorgvisie, kunnen inwoners vrij denken zonder rekening te houden met grenzen tussen domeinen en organisaties en krijgt de input van inwoners ook echt een stevige plek.”

Het Burgerberaad Zorg Zeeland bestaat uit meerdere bijeenkomsten waarin inwoners, ambtenaren en politici, professionals in zorg, welzijn en onderwijs en vrijdenkers met elkaar in gesprek gaan. 10.000 Zeeuwen zijn via het bevolkingsregister van de gemeenten benaderd, 800 inwoners wilden meedoen en uiteindelijk zijn er 300 inwoners uitgekozen die samen een representatief beeld van de Zeeuwse inwoners vormen. Tijdens de bijeenkomsten geven zij zelf aan welke thema’s ze belangrijk vinden en werken ze op deze thema’s gemeenschappelijke voorstellen uit. De voorstellen waar voldoende draagvlak voor is, worden meegenomen in het Inwonersakkoord dat op 3 juni aan de Zeeuwse Zorg Coalitie is aangeboden.

Veel energie

“Er komt ontzettend veel energie vrij in het Burgerberaad. Inwoners zijn blij dat ze mee mogen denken en dat we hun inbreng serieus nemen en er ook echt wat mee gaan doen. Als je niks doet met de input die inwoners geven, dan is het einde exercitie. Maar als inwoners zien dat we echt naar ze luisteren, blijven ze enthousiast en kunnen we samen met hen plannen maken voor toekomstbestendige zorg in Zeeland.”

“Laat de inwoner in zijn rol als inwoner en niet in de rol van beleidsadviseur.”