Menu

Lijnloze en domeinoverstijgende samenwerking

Wij streven naar een gezondere bevolking, een betere gezondheidszorg en zorg die ook in de toekomst betaalbaar blijft. Die doelen proberen wij te bereiken door het initiëren, organiseren en leiden van lijnloze en domeinoverstijgende samenwerking binnen gezondheidsprogramma’s. We gaan niet uit van het aanbod van partijen in een bepaalde lijn of specifiek domein, maar van de vraag van de inwoner en hoe we daar gezamenlijk het beste op kunnen inspelen. 

Lijnloze samenwerking

Binnen de gezondheidszorg kennen we van oudsher een opdeling in verschillende lijnen:

 • Nulde lijn
  Niet-professionele hulpverleners en preventieve zorg die (vaak ongevraagd) wordt aangeboden. Denk aan mantelzorgers, zelfhulpgroepen, consultatiebureaus, campagnes en activiteiten tegen overgewicht of roken, preventieve bevolkingsonderzoeken, de griepprik voor ouderen en vaccinaties bij baby’s en kinderen.
 • Eerste lijn
  Rechtstreeks toegankelijke hulp. Denk bijvoorbeeld aan huisartsen (die hierin een centrale rol hebben), logopedisten, verloskundigen, apothekers, psychologen, fysiotherapeuten, diëtisten en tandartsen.
 • Tweede lijn
  Specialistische zorg waar de inwoner vanuit de eerste lijn kan worden doorverwezen, vaak gevestigd in het ziekenhuis.
 • Derde lijn
  Gespecialiseerde laboratoria, kennis en expertisecentra, vaak verbonden aan academische ziekenhuizen.

Domeinoverstijgende samenwerking

Niet alleen streven we naar effectieve samenwerking binnen de gezondheidszorg, maar ook tussen de gezondheidszorg en andere vakgebieden.

 • Zorgverzekeraars:
  Samenwerking binnen de gezondheidszorg en tussen zorgverzekeraars en andere domeinen.
 • Sociaal domein:
  Alle sectoren die te maken hebben met de sociale kant van het gemeentelijke beleid, denk aan gezondheidszorg, welzijn, onderwijs, opvoeding, inburgering en sociale activering.
 • Overheid:
  Overige overheidsinstanties, zoals de provinciale en landelijke overheid en regionale samenwerkingsverbanden tussen gemeenten.
 • Bedrijfsleven:
  Ondernemingen die zich (willen) inzetten voor een gezonder Nederland. Dit kan zowel gericht zijn op een populatie (bijvoorbeeld supermarkten die de verkoop van gezonde producten stimuleren bij hun klanten) als op de eigen medewerkers (bijvoorbeeld organisaties die hun medewerkers stimuleren gezond te leven).