Menu
Sandra de Loos

Sandra de Loos

Kennismanager

 - scherp analytisch – positief kritische denker – verbinder van nature  -  

Bij Robuust weten we wat nodig is om samen te werken in het zorg- en welzijnslandschap. We kennen de partijen, herkennen hun behoeften en erkennen wat de veranderopgave vraagt van iedereen. Een opgave die een lange adem verlangt, maar die absoluut leidt tot een betere zorg en welzijn. 

Die lange adem is nodig, omdat we bij Robuust gaan voor het verbeteren van de ervaren gezondheid en kwaliteit van zorg tegen lagere kosten, kortom Triple Aim. Dan heb je het al snel over structurele en grootschalige veranderingen. Met veel effect, maar wél op lange termijn. Als kennismanager overzie ik op conceptueel niveau hoe we die effecten kunnen realiseren. Welke kennis, creativiteit en acties nodig zijn om échte veranderingen te realiseren met elkaar.  

Wat ik daarbij heel belangrijk vind, is om vrij van oordelen te kijken naar onze vraagstukken. Zónder vooringenomen en partijdig te zijn en mét het vermogen om je in te leven in elke partij. Dat vraagt om écht luisteren naar een ander, zonder direct een mening of antwoord klaar te hebben. Dat is soms lastig, maar erg waardevol. Want als we allemaal een poging doen onze oordelen weglaten, zullen we zonder twijfel mooie doorbraken realiseren. En die hebben we hard nodig in de gezondheidszorg. 

Neem contact met mij op
06 83 24 33 98
Ik ben betrokken bij het programma
LOQS, Proeftuin Ruwaard, Gezond Samen Leven, Proeftuin Brabantse Wal