werkgebied_Robuust_rDB-G.png

regio's in beeld

Veel initiatieven om de zorg te verbeteren en betaalbaar te houden ontstaan in het werkveld, bij de professionals zelf. Wij stimuleren deze initiatieven in de rol van kwartiermaker, adviseur, procesregisseur, projectleider of programmamanager. Op de volgende pagina’s lees je meer over de trajecten die we in 2021 in onze vijf regio's begeleidden.   

  1. Limburg
  2. Zuidoost-Brabant
  3. Noordoost-Brabant en Nijmegen
  4. Midden- en West-Brabant
  5. Zeeland

 

Financiering initiatieven
Voor de financiering van initiatieven die de eerstelijnszorg versterken hebben CZ en VGZ de VEZN-subsidie in het leven geroepen. In onze gratis workshop ‘Succesvolle VEZN subsidieaanvraag schrijven’ laten we zien hoe je een goede subsidieaanvraag hiervoor schrijft.