Uitgelicht project MIDDEN- EN WEST-BRABANT


zoom-in

In 2021 is de inzet van het programmateam, waar Robuust onderdeel van was, afgebouwd en gaan de partijen zelfstandig verder. Robuust is vanaf het begin betrokken en heeft de energie bij de partijen zien groeien.

 

Zoom-In streeft naar een vitale wijk waar bewoners een betere (positieve) gezondheid ervaren. Organisaties in de wijk kijken samen naar wat de wijkbewoner zelf wil, kan en nodig heeft om mee te kunnen doen in de samenleving. De organisaties binnen Zoom-In bieden daarbij zorg en ondersteuning zonder belemmeringen vanuit systemen, financiering of eigen regels. Zoom-In is gestart in twee wijken van Bergen op Zoom: Gageldonk en Warande.

 

Website Zoom-In

Uitdagingen

Uitdagingen uit het Beeld van de Wijk:

  • Armoede, lage SES (sociaal economische status), financiële problemen
  • Gebrek aan sociale cohesie
  • Eenzaamheid
  • Psychische problematiek, inclusief laag IQ en verslaving
  • Leefbaarheid en (ervaren) onveiligheid

betrokken partijen

Gemeente Bergen op Zoom, WijZijn Traverse Groep, TWB, Stadlander, Huisartsen Coöperatie West-Brabant, SDW, GGZ WNB.

Rol Robuust

Een programmamanager, kennismanager en communicatiemanager van Robuust vormden samen met de wijkvernieuwer het programmateam van Zoom-In.

De aanpak

Samenwerkwijze als gezamenlijke aanpak

De samenwerkwijze is een onderdeel van het gedachtegoed 'Anders denken, doen en organiseren'. Professionals gebruiken de samenwerkwijze in het gesprek met inwoners die een ondersteuningsbehoefte hebben. Drie vragen staan centraal: ‘Wat wil ik? Wat kan ik zelf? Wat heb ik daarvoor nodig?’ 

White Label Team

Er wordt toegewerkt naar een zogenoemd White Label Team waar verschillende organisaties uit de wijk aan deelnemen. De inwoner kan hier terecht met al zijn vragen waardoor het niet meer uitmaakt bij welke organisatie hij of zij zich meldt.

Actie-leren als veranderstrategie

Kenmerk van de aanpak binnen Zoom-In is dat er op verschillende niveaus (professionals, managers en bestuurders) geleerd wordt vanuit de praktijk. 

Uit een van de leersessies kwam naar voren dat professionals het lastig vinden om een oordeelvrij gesprek met bewoners te voeren. Samen met twee trainingsacteurs, die de rol van bewoner aannamen, hebben professionals hiermee geoefend. Door samen te oefenen, te ‘experimenteren’ in de praktijk, en ervaringen en geleerde lessen met elkaar te delen leren ze van elkaar en met elkaar.

lees meer Inklappen

Zoom-in2.jpg

Thea-rond-1.jpg

Het afgelopen jaar hebben bestuurders en managers zich ingespannen om zonder ondersteuning van het programmateam met Zoom-In verder te gaan. Er zit voldoende energie, potentie en slagkracht bij de deelnemers om de ingezette verandering vast te blijven houden.

    Thea van de Rijdt - Programmamanager

Tijdlijn


Oktober 2018: samen voor een vitale wijk

Tijdens een bestuurlijke bijeenkomst, onder leiding van Robuust, over het toekomstige zorg- en welzijnslandschap spraken partijen uit gezamenlijk een volgende stap te willen zetten.

Begin 2019: de start

Officiële start samenwerking onder begeleiding van Robuust. Werktitel 'Proeftuin Brabantse Wal' (inmiddels Zoom-In). 

2019 - 2020: hoe ziet de wijk eruit?

Gezamenlijk Beeld van de Wijk gevormd: Wie wonen er en welke uitdagingen zijn er?
En eerste leergeschiedenis opgeleverd waarin de geleerde lessen, opgehaald bij alle betrokkenen, zijn gebundeld.

2020 – 2021: Wat hebben we te doen?

Samen met bestuurders, managers, professionals en inwoners zijn, op basis van het Beeld van de Wijk, de strategische doelen bepaald en uitgewerkt in concrete acties. Daarnaast is een tweede leergeschiedenis opgeleverd.

2021 – april 2022: Klaar voor eigen regie

Begin 2021 spraken de betrokken bestuurders de wens uit om vanaf april 2022 Zoom-In zelfstandig voor te zetten zonder steunstructuur van het programmateam. 

Vanaf oktober 2021 is er gewerkt aan de nieuwe inrichting van Zoom-In. De betrokken managers nemen de taken van het programmateam over en worden samen met de professionals verantwoordelijk voor het oppakken van de activiteiten. De bestuurders zijn, ieder voor een eigen thema, hiervoor zogenoemde steunverleners en zorgen ervoor dat de managers en professionals zonder belemmeringen hun taken kunnen uitvoeren.

 

lees meer Inklappen

Resultaten

Door Corona was het lastig om intensief met elkaar samen te werken en in gesprek te gaan met bewoners. Ondanks dat zijn in de wijken Gageldonk en Warande:

  • 42 vragen van bewoners behandeld volgens de werkwijze van Zoom-In (april 2020 - oktober 2021) . 
  • 12 van deze casussen zijn geanalyseerd waaruit blijkt dat de aanpak voor de meeste inwoners heeft geleid tot een toename van het ervaren welbevinden en gemiddeld lagere maatschappelijke kosten. 

Naast het tellen gaat het bij Zoom-In ook vooral over vertellen. Het verhaal van Corné in de video hiernaast brengt mooi in beeld wat de impact van Zoom-In kan zijn.