Uitgelicht project Zuidoost-Brabant

 

Slimmer Leven

Een betere gezondheid voor alle inwoners in de regio. Dáár gingen de handen voor op elkaar tijdens de feestelijke bijeenkomst in november 2021, waar maar liefst 70 bedrijven zich committeerden aan deze ambitie met een handtekening.

 

De coöperatie Slimmer Leven is een netwerk dat ruim zestig leden uit de Brainport-regio verbindt die allen bijdragen aan de gezondheid en vitaliteit van de inwoners in de regio. De ambitie is dat alle inwoners tenminste drie jaren extra leven in goed ervaren gezondheid en de gezondheidsverschillen met 20% zijn afgenomen. In samenwerking met het programmabureau begeleidt Robuust het proces om, samen met de leden van Slimmer Leven, de kerntaak Regie in de Regio concreter in te vullen.

 

Website Slimmer Leven

Samen stappen zetten

We staan als regio voor enorme maatschappelijke uitdagingen die we alleen aan kunnen door krachten te bundelen en vernieuwend te zijn. Dit vraagt om intensieve samenwerking over de verschillende domeinen heen. Deze opgave is alleen te slechten wanneer wij met z’n allen een ingrijpende transitie doormaken in denken, doen en laten op het gebied van gezondheid en zorg. Dit vraagt om gezamenlijke stappen en regelmatige monitoring en evaluatie om de koers zo nodig bij te sturen. Die transitie moet leiden tot meer gezondheid van burgers en vooral ook bijdragen aan hun ‘meedoen’ in de samenleving.

Jurjen-rond.jpg

Dit project past helemaal in de missie van Robuust: werken aan gezonde inwoners in de regio. Geweldig om hieraan mee te mogen werken.

    Jurjen Scharten - Programmamanager

Themalijnen

Om invulling te geven aan de regionalisering borduurt de coöperatie voort op de Brainport Nationale Actieagenda en dit wordt vormgegeven aan de hand van zes themalijnen: Digitale Infrastructuur, Talent & Capaciteit, Positieve Gezondheid, E-health, Langer Thuis Wonen en Klinische Innovatie. Behalve de zorgketen behoren ook kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheden, zoals gemeenten, tot de leden.

Initiatiefnemers

Begin 2021 ontstond er energie op de themalijn Positieve Gezondheid. Met een groep van vier initiatiefnemers (gemeente Eindhoven, GGD, GROZ, Slimmer Leven) richtte Robuust het proces in om te komen tot een collectieve ambitie en een kader waarlangs iedere partij op zijn eigen manier in de regio kan bijdragen aan een ‘Gezonder Leven voor iedereen’.

Kick-off Regioakkoord

Een hele mooie mijlpaal hiervan was de kick-off van de beweging Vitaal in Brainport op 25 november. Met de ondertekening van het Regioakkoord ‘Gezonder Leven voor iedereen’ committeerden ruim 70 bedrijven, instellingen en organisaties dit akkoord waarin zij beloven om samen de schouders te zetten onder een beweging die ervoor moet zorgen dat in 2030 alle inwoners van de Brainport-regio drie extra jaren leven in goede gezondheid. En waarin de gezondheidsverschillen met 20% afnemen.

Robuust jaagt deze beweging met veel enthousiasme aan samen met de initiatiefnemers van Vitaal in Brainport.

87a70c32-ba12-445e-8700-66073ba0121b.jpg