terugblik 2021

In de vorige twee jaarberichten vertelden we over die ‘andere wereld’ waar we toen middenin zaten. Corona zette onze wereld twee jaar lang op zijn kop. Wie had toen gedacht dat tijdens het schrijven van dit jaarbericht corona nog steeds het gesprek van de dag is. Gelukkig zijn de vooruitzichten nu goed en heeft de pandemie ons ook andere dingen laten zien. Namelijk dat je door samen te werken grote maatschappelijke uitdagingen kunt aanpakken en sommige ontwikkelingen, zoals e-health, kregen juist een boost. 

2021 was volop in beweging. We zagen deze beweging onder andere terug in het type vraagstukken dat we begeleidden. We kregen te maken met samenwerkingen waarin de focus sterker op de korte termijn lag, zagen netwerkstructuren veranderen, kregen vragen van nieuwe en andere partijen en zagen nog meer aandacht voor leefstijl en preventie. Ontwikkelingen waar we als Robuust op inspelen. We zijn ingericht op kortere trajecten, zetten de functie van projectleider in, hebben ons verder ontwikkeld in het vormen en regisseren van netwerken en zitten steeds vaker aan tafel met gemeenten rondom het thema preventie. En alle ervaringen die we opdoen delen we met anderen via social media, webinars en artikelen. 

Ik heb grote waardering voor iedereen die zich heeft ingezet in de zorg en voor onze medewerkers die de samenwerkingen, veranderingen en bewegingen in onze regio met even veel enthousiasme mochten begeleiden, vaak onder uitdagende omstandigheden.  In dit jaarbericht lees je hoe divers ons werk is en lichten we een aantal van onze projecten uit. Deze leverden ook in 2021 weer stuk voor stuk impactvolle samenwerkingen op die bijdragen aan een gezonder Zuid-Nederland. 
 
Veel leesplezier! 
 
Patrick Ernst 
Directeur-Bestuurder Robuust 

lees meer Inklappen