Uitgelicht project Noordoost-Brabant en Nijmegen

 

Huisartsen in Uden, Meijerijstad en Oss (HUMO)

In de regio Oss-Uden-Meijerijstad kwam de regionale organisatie van huisartsen in 2021 goed op gang. Robuust heeft in de rol van procesregisseur de betrokken partijen begeleid om te komen tot een moderne regionale huisartsenorganisatie.

Gezamenlijke ambitie

Eerder, in 2019, formuleerden de deelnemende partijen Zorggroep Synchroon, Huisartsenpost Oss-Uden (onderdeel van de Huisartsenposten Oost Brabant), de LHV-kring (Landelijke Huisartsen Vereniging), de WDH (Werkgroep Deskundigheidsbevordering Huisartsen) en de Wagro (Waarnemers verenigd in de Wagro) een gezamenlijke ambitie:

Komen tot een formelere en krachtigere samenwerking van de regionale huisartsorganisaties die:

  • het enige aanspreekpunt voor de huisartsenzorg in de regio is en daarmee ook één uitstraling heeft;
  • ondersteuning biedt bij de bedrijfsvoering van (aangesloten) huisartsenpraktijken;
  • zich sterk maakt voor kwaliteit, innovatie en ontwikkeling in de zorg voor de patiënt.

Deze ambitie sluit aan bij hun maatschappelijke opgave: we willen de huisartsenzorg in de regio in de komende jaren op peil houden voor de inwoners door het optimaal faciliteren en vertegenwoordigen van de beroepsgroep.

  goal.png

Drie belangrijkste pijlers

Aanvankelijk startten zij de samenwerking met een programmatische insteek waarbij drie belangrijke pijlers werden benoemd:

  1. Er moet betrokkenheid zijn van de leden
  2. We willen een ondersteunende infrastructuur inrichten
  3. We gaan kennis delen met elkaar

De gezamenlijke inspanningen hebben tot concrete resultaten geleid zoals het opzetten van een goed functionerende regioraad, het gezamenlijk uitvoeren van regionale strategische projecten zoals bijvoorbeeld de arbeidscapaciteit in de huisartsenzorg en digitalisering. Ook het omvormen van de WDH tot een regionale nascholingsorganisatie is het resultaat van de samenwerking.

Volgende stap

Medio oktober 2021 werd duidelijk dat de samenwerking succesvol was en ontstond de behoefte aan een volgende stap. 2022 staat in het teken van deze volgende stap: het opzetten van een nieuwe organisatie. Door gezamenlijk een nieuwe organisatie te ontwerpen en die vervolgens te realiseren komt de eerder opgestelde gezamenlijke ambitie een stuk dichterbij: één stabiele regionale huisartsenorganisatie die zich richt op het volledige domein van de huisartsenzorg (24/7) en hierover regionaal regie voert.

Zowel bij het ontwerp als de implementatie van de regio-organisatie heeft Robuust als betrokken buitenstaander de rol van procesregisseur.

Rienk-rond.jpg

Ik heb veel enthousiasme gezien bij de samenwerkende huisartsen in de regio.

    Rienk Overdiep - Programmamanager