Thea van de  Rijdt

Thea van de Rijdt

programmamanager

Enthousiaste doelgerichte verbinder - mens en organisaties verder helpen - beweging en verandering

Als het ergens aankomt op samenwerken, dan is dat bij de politie, brandweer en andere crisisdiensten. Als een geoliede machine moeten politieagenten, ambulancebroeders en brandweermannen kunnen rekenen op elkaar en hebben ze elkaar hard nodig om de opdracht tot een goed einde (een goed resultaat) te brengen. Dat is de wereld waar ik vandaan kom. Begonnen als agent en als sociaalpedagogisch hulpverlener verder doorgegroeid richting managementfuncties bij de ambulancedienst en Veiligheidsregio’s. Binnen het domein van veiligheid en zorg heb ik ruime ervaring opgedaan in het begeleiden van regionale en landelijke samenwerkingsvraagstukken, waaronder crisismanagement en crisisbeheersing in de acute zorg. 

Van deze veelzijdige achtergrond maak ik dankbaar gebruik als programmamanager. Ik begeleid complexe vraagstukken waar inwoners, professionals, managers en bestuurders, de zorg op een andere wijze willen organiseren. Tijdens deze transitie werken we samen aan de gezamenlijke ambitie om een domeinoverstijgende samenwerking in de gezondheidszorg en het sociale domein aan te gaan. Het doel om de gezondheid en welzijn van inwoners te verbeteren staat hierbij centraal. 

De rode draad in mijn werk waar ik energie van krijg is een bijdrage te leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken die mensen raken. Een beweging in gang zetten om het samen anders te doen voor een betere gezondheid van de inwoners in de regio. Mijn lef, daadkracht en resultaatgerichtheid komen daarbij goed van pas. Ik ben energiek, to the point, zeg het wanneer het niet lekker loopt maar ben zeer bereid daarbij ook naar mezelf te kijken. Noem mij een pragmatische resultaatgerichte samenwerkingspartner. In mijn functie is geen dag hetzelfde, buig ik me over verschillende thema’s, leer ik veel mensen en organisaties kennen en word ik voortdurend uitgedaagd. Ik ontmoet steeds een nieuwe wereld waar ik heel nieuwsgierig naar ben.

Neem contact met mij op

06 21 80 89 41
t.van.de.rijdt@rosrobuust.nl


Ik ben betrokken bij

  • Zoom-in