Integrale zorg GGZ en multiproblematiek

Programma MijnZorg

Binnen Proeftuin MijnZorg willen partijen een langdurige verbintenis met elkaar aangaan om samen een toekomstbestendige integrale populatie gebonden aanpak te ontwikkelen, die leidt tot kwalitatief goede zorg en gezondheid en die de groei in de zorgkosten in de regio Oostelijk Zuid-Limburg beperkt.

Meer weten? Neem dan contact op met programmamanager Monique Lemmens.

Project Integrale Wijkaanpak Heerlen-Hoensbroek

Integrale aanpak van casuïstiek in de wijk Hoensbroek (gemeente Heerlen) door verbinding van een viertal reeds lopende initiatieven:

  • PlusPraktijken huisartsen
  • De nieuwe GGZ
  • Heerlen Stand-By! (coöperatie welzijnspartijen)
  • Wijkverpleging Ruimte voor Resultaat

Er werken veel organisaties en het ontbreekt nog aan een goede sociale kaart. Uitwisseling van gegevens tussen bij een casus betrokken hulpverleners is eveneens een veel gehoord knelpunt.