Jeugdzorg

Programma Zorg Dichtbij

Zorg Dichtbij wil zorg in Zeeland beschikbaar en betaalbaar houden, met behoud of verbetering van kwaliteit van zorg. Dit doet het programma binnen verschillende thema’s via zes multidisciplinaire werkgroepen.

Meer weten? Neem dan contact op met programmamanager Pieter Paardekooper.

Project Ambulante begeleiding voor jongeren en gezinnen

Dit project streeft naar snelle en laagdrempelige begeleiding van jongeren met meerdere problemen – al dan niet met ouders of verzorgers met problemen – vanuit de thuissituatie. Waarbij verschillende financieringsstromen geen belemmering vormen. Er wordt onderzoek gedaan naar de behoefte aan en mogelijkheden voor één gezinsbudget, over financieringsschotten Jeugd, Wmo, WLz en ZVw heen.

Programma NOEL

Regio Nijmegen op één lijn (NOEL) bestaat uit vooruitstrevende partijen die de eerstelijnsgezondheidszorg in de regio Nijmegen willen verbeteren en versterken. Het netwerk verenigt huisartsenzorg, wijkverpleegkundige zorg, welzijn, publieke gezondheid en academie. Zij streven samen naar samenhangende eerstelijnszorg met verbinding van preventie, welzijn en zorg in de regio Nijmegen. Een integrale, afgestemde benadering waarbij betere gezondheid en kwaliteit van leven voor de inwoners centraal staat.

Meer weten? Neem dan contact op met programmamanager Jacqueline Philipsen.

Project SOH JGGZ en POH Jeugd

Dit project streeft naar het voorkomen van opschaling binnen de jeugdhulpverlening. Waarbij de zorg meer plaatsvindt vanuit de eerste lijn; laagdrempeliger en snellere psychische hulp. Doelen zijn meer behandeling in de eerste lijn, meer gerichte verwijzingen naar BGGZ/SGGZ en laagdrempeliger en sneller psychische hulp aanbieden. Het project wordt uitgevoerd via een SOH- of POH- functionaris werkzaam in de huisartsenpraktijk. Meer informatie...