Zorg rondom levenseinde

Programma Goedleven

Goedleven realiseert betere zorg, behoud van beschikbaarheid en toegankelijkheid van zorg tegen lagere kosten voor Zeeuws-Vlaanderen via een integrale populatiegebonden aanpak.
Doel is dat de inwoners van Zeeuws-Vlaanderen in 2022 nog steeds kunnen beschikken over goede, toepasselijke basiszorg dichtbij en bereikbare, kwalitatief hoogwaardige specialistische zorg.

Meer weten? Neem dan contact op met programmamanager Rienk Overdiep.

Project Tijdig Praten over je Levenseinde

Voor zowel zorgprofessionals als patiënten is het vaak een belemmering om te praten over de dood. Het gevolg is dat mensen geregeld niet sterven op de plek die ze hadden gewenst, omdat dit niet duidelijk is afgesproken. Doelstelling van dit project is het creëren en versterken van het bewustzijn van de eigen rol in het formuleren van zorgwensen in de laatste levensfase bij inwoners, zorgprofessionals en andere hulpverleners. Er wordt gestuurd op het voeren van gesprekken over de laatste levensfase door alle huisartsen in de regio gesprekken met patiënten ouder dan 75 jaar.

Programma Anders Beter

In de regio Westelijke Mijnstreek is het programma Anders Beter actief. De gezamenlijke visie van partijen is om de juiste zorg op de juiste plek te geven. En dat alles tegen kosten die niet verder exploderen maar beheersbaar blijven en de continuïteit van doelmatige en hoogwaardige zorg garanderen.

Meer weten? Neem dan contact op met programmamanager Marieke Cloosterman.

Project Gewenste zorg in laatste levensfase

Dit project streeft naar de best haalbare kwaliteit van leven en sterven aan patiënten met een levensverwachting van maximaal één jaar, ongeacht hun verblijfsplaats. Er wordt onder meer een proactief (zorg)plan opgesteld voor alle medische zorgverleners in de transmurale ketens en de naasten, en er is een verpleegkundig specialist palliatieve zorg (zowel in de eerste als in de tweede lijn) aangesteld, die een coördinerende rol heeft. Een vervolg voor het project 2018-2020 is in voorbereiding, waarbij o.a. ook de VV&T aangesloten wordt en nog meer aandacht is voor de brede wens van de patiënt en zijn/haar naasten op de verschillende aspecten van het leven.