Uniformering voorschrijven farmacie / diagnostiek en verwijzen

Programma Anders Beter

In de regio Westelijke Mijnstreek is het programma Anders Beter actief. De gezamenlijke visie van partijen is om de juiste zorg op de juiste plek te geven. En dat alles tegen kosten die niet verder exploderen maar beheersbaar blijven en de continuïteit van doelmatige en hoogwaardige zorg garanderen.

Meer weten? Neem dan contact op met programmamanager Marieke Cloosterman.

Project Zinnig en zuinig met diagnostiek en verwijzen in de Westelijke Mijnstreek

Zinnig en zuinig met diagnostiek en verwijzen door middel van het inzetten van:

  • Diagnostisch Toets Overleg
  • Cyberlab/zorgdomein
  • Nascholing en literatuur

Project MIJN.streek formularium

Met het MIJN. streek formularium beogen we kwalitatief hoogwaardig, eenduidig en doelmatig voorschrijfgedrag van professionals in de Westelijke Mijnstreek (Anders Beter) en Oostelijk Zuid-Limburg (MijnZorg) te bevorderen. Daarmee werken we aan bovenregionale doorontwikkeling van het doelmatig voorschrijven in de keten en borgen we werkafspraken in beide regio’s. De projectgroep en de werkgroepen zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van de samenwerkingspartners uit beide regio’s.

Project Personalized Medicine

Uittesten of genetisch profiel- bepaling bij bepaalde patiënten al bij diagnosestelling zinvol is, en nagaan of dit soort innovatieve trajecten in de eerste lijn relatief gemakkelijk en breed geïmplementeerd zouden kunnen worden.

Programma MijnZorg

Binnen Proeftuin MijnZorg willen partijen een langdurige verbintenis met elkaar aangaan om samen een toekomstbestendige integrale populatiegebonden aanpak te ontwikkelen, die leidt tot kwalitatief goede zorg en gezondheid en die de groei in de zorgkosten in de regio Oostelijk Zuid-Limburg beperkt.

Meer weten? Neem dan contact op met programmamanager Michèle van den Bragt.

Project MIJN.streek formularium

Met het MIJN. streek formularium beogen we kwalitatief hoogwaardig, eenduidig en doelmatig voorschrijfgedrag van professionals in Oostelijk Zuid-Limburg (MijnZorg)  en de Westelijke Mijnstreek (Anders Beter) te bevorderen. Daarmee werken we aan bovenregionale doorontwikkeling van het doelmatig voorschrijven in de keten en borgen we werkafspraken in beide regio’s. De projectgroep en de werkgroepen zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van de samenwerkingspartners uit beide regio’s.

Project Personalized Medicine

Uittesten of genetisch profielbepaling bij bepaalde patiënten al bij diagnosestelling zinvol is, en nagaan of dit soort innovatieve trajecten in de eerste lijn relatief gemakkelijk en breed geïmplementeerd zouden kunnen worden.

 

Programma Goedleven

Goedleven realiseert betere zorg, behoud van beschikbaarheid en toegankelijkheid van zorg tegen lagere kosten voor Zeeuws-Vlaanderen via een integrale populatiegebonden aanpak.
Doel is dat de inwoners van Zeeuws-Vlaanderen in 2022 nog steeds kunnen beschikken over goede, toepasselijke basiszorg dichtbij en bereikbare, kwalitatief hoogwaardige specialistische zorg.

Meer weten? Neem dan contact op met programmamanager Rienk Overdiep.

Project Digitale Keten-Verwijsoverdracht

Doel van dit project is digitale, veilige en tijdige distributie van behandel- en medicatiegegevens, waardoor de behandelaar met toestemming van de patiënt actueel en realtime inzicht hierin heeft. Met een soepele overdracht zonder zorgen voor de patiënt. Het project draait om online gegevens delen, efficiënte samenwerking en het faciliteren van ketensamenwerking. Er wordt een kostenbesparing beoogd door het voorkomen van onnodig behandelen, onnodige onderzoeken en onnodige gegevensoverdrachten.

Project Doelmatig Voorschrijven (Farmacie project)

De  gezamenlijke  ambitie  van  betrokken  partijen  is  om  door  generieke en therapeutische substitutie van geneesmiddelen in de eerste en tweede lijn op aantoonbare wijze invulling te geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. Gezamenlijk worden afspraken gemaakt over de doelmatige en efficiënte inzet van cholesterolverlagers en ATII-blokkers (bloeddrukverlagers) die extramuraal worden afgeleverd en zo een besparing opleveren op kosten farmacie, met behoud of verbetering QoL voor de patiënt.

Programma Samendraads

Met de patiënt als vertrekpunt, werken huisartsen en medisch specialisten in Samendraads (regio Midden-Brabant) samen met zorgverzekeraars en patiënten aan de best mogelijke zorg, op het juiste moment, de juiste plek en doelmatig.

Meer weten? Neem dan contact op met programmamanager Sandra Adamini.

Project Fractuurpreventie in Midden-Brabant

Door eenduidig beleid tussen eerste en tweede lijn vermindert het aantal fracturen, waardoor de morbiditeit en mortaliteit verbetert ten opzicht van ‘usual care’. In het project worden onder meer gezamenlijke afspraken gemaakt en een eenduidig beleid gevoerd binnen ziekenhuis, eerste lijn en in de overdracht tussen beide. Daarnaast wordt een oproepsysteem voor osteoporose screening bij hoog risico patiënten ontworpen en in gebruik genomen.