Nacht- en acute zorg

Programma Goedleven

Goedleven realiseert betere zorg, behoud van beschikbaarheid en toegankelijkheid van zorg tegen lagere kosten voor Zeeuws-Vlaanderen via een integrale populatiegebonden aanpak.
Doel is dat de inwoners van Zeeuws-Vlaanderen in 2022 nog steeds kunnen beschikken over goede, toepasselijke basiszorg dichtbij en bereikbare, kwalitatief hoogwaardige specialistische zorg.

Meer weten? Neem dan contact op met programmamanager Rienk Overdiep.

Project Toekomstige zorg West Zeeuws Vlaanderen

Verkenning samenhangende zorgvisie in relatie tot de gevolgen voor de dienstverlening aan de klant, deelnemende organisaties, vastgoed (intramuraal en extramuraal), woningmarkt en financiering. Het betreft een integrale benadering in de regio, bestaande uit vier deelprojecten:

  1. Optimaliseren van de toegang tot zorg middels een één-loket functie voor de klant, waarbij de klant centraal staat
  2. Een toekomstbestendige huisvesting voor GCA Oostburg en De Stelle, dit in relatie tot de kort- en langdurige zorg (verpleging)
  3. Lange termijnvisie voor wonen en zorg regio West Zeeuws- Vlaanderen.
  4. SEH in relatie tot toerisme, zodat toeristen gebruik maken van de lokale zorg

Project Nachtzorg

Met efficiënte regionale en lokale samenwerking in de nachtelijke zorgopvolging en de inzet van moderne techniek cliënten en bewoners een goede, rustige en veilige nacht te bieden.

Project Responsbalans

Op dit moment is de effectiviteit van de inrichting van de ANW- en spoeddiensten niet optimaal. De triage uitkomsten lijken vaker dan nodig te leiden tot een te hoge urgentie en er is te weinig differentiatie mogelijk in het zorgniveau wat ingezet wordt als respons op een oproep. Hierdoor worden onnodige kosten gemaakt. Want zichtbaar is dat het niet altijd nodig is dat er een ambulance ingezet wordt, maar tot dusverre is er geen goede samenwerkingsstructuur om een andere hulpverlener naar de hulpvrager te sturen.

Het project richt zich op vier processen:

  1. Voorbereiding geïntegreerde triage
  2. Optimaliseren efficiëntie in inzet in de ANW uren van spoedzorg
  3. Soepele, goed geïnformeerde inzet van de juiste deskundigheid bij een niet-medische zorgvraag als spoedzorgvraag
  4. Monitoring

Programma MijnZorg

Binnen Proeftuin MijnZorg willen partijen een langdurige verbintenis met elkaar aangaan om samen een toekomstbestendige integrale populatiegebonden aanpak te ontwikkelen, die leidt tot kwalitatief goede zorg en gezondheid en die de groei in de zorgkosten in de regio Oostelijk Zuid-Limburg beperkt.

Meer weten? Neem dan contact op met programmamanager Monique Lemmens.

 

Wijkverpleegkundige en Specialist Ouderengeneeskunde op SpoedEisende Hulp en HuisArtsenPost

In het kader van het Zorgcontinuum Ouderenzorg is april 2017 gestart met de inzet van een wijkverpleegkundige op de HuisArtsenPost (HAP) en SpoedEisende Hulp (SEH). Met ingang van november zal ook een specialist ouderengeneeskunde direct bereikbaar zijn voor vragen van de HAP. In tegenstelling tot de wijkverpleegkundige is de SO niet fysiek aanwezig maar kan telefonisch geconsulteerd worden.