Vier voorbeelden van onverwachtse verbindingen

7 juni 2022

In de regio’s waar Robuust actief is, zien we dat er naast de wat meer vastomlijnde gestructureerde samenwerkingen ook behoefte is aan andere vormen van verbinding. Natuurlijke verbindingen tussen mensen zonder dat er direct een label op wordt geplakt. Vanuit een helikopter kijken we naar de omgeving en zien we wat er groeit en bloeit. En ook vanuit de mens die centraal staat, of dit nu wijkbewoners of kinderen in een kwetsbare situatie zijn, kijken we samen naar hoe de omgeving eruit ziet en waar hun energie en passie zit. Op deze manier naar de omgeving kijken, noemen we ook wel het ecosystemische perspectief. Zo ontdekken we bijvoorbeeld dat een maatjesproject of een wijkhuis een belangrijk knooppunt is in de wijk en een rol speelt in het op gang brengen van verandering en beweging.

Lef en loslaten

Het ecosystemische perspectief  is een perspectief dat we als Robuust steeds verder aan het verkennen zijn. Samen met partijen onderzoeken we wat dit brede perspectief concreet kan brengen. In verschillende regio’s proberen we met elkaar uit welke beweging en verandering er ontstaat. Dat is soms nog best een uitdaging. Het betekent bestaande structuren loslaten, niet alles willen organiseren, uitgaan van de organische ontwikkeling en pas op de plaats maken om waardevolle verbindingen te laten ontstaan. Het vraagt van partijen lef en ontdekkingsruimte opzoeken met als resultaat nieuwe perspectieven vanuit misschien wel een onverwachtse hoek die jou en je netwerk verrijken.

In onderstaande voorbeelden zie je hoe het werken vanuit het ecosystemische perspectief er in de praktijk eruit ziet.

De nuldelijn op de twaalfde verdieping 

Het Mijnstreek Inspiratie Platform biedt bestuurders, managers, projectleiders en professionals een plek om elkaar te leren kennen, inzichten en ervaringen uit te wisselen en relaties te versterken. Zo ook op 16 mei tijdens een van de werkbezoeken. Bestuurders uit verschillende domeinen ontmoeten elkaar in ‘de echte mensenwereld’. Op de twaalfde verdieping van een flatgebouw in Geleen-Zuid gaan ze met elkaar in gesprek over wat ze zien en hoe het ecosysteem van de wijk eruit ziet. Een minidocu over het wonen in de wijk en een theaterstuk over de levensverhalen van wijkbewoners zorgen ervoor dat bestuurders inzicht krijgen in wat er speelt in de wijk en hoe verbindingen met en tussen mensen tot stand komen. Dit geeft hen een ander perspectief op hun samenwerking.

De inwoner centraal 

In Rijen werkt de gemeente samen met zorg, welzijn- en vrijwilligersorganisaties aan een inclusieve wijk. Een wijk waar mensen actief zijn en een fijne plek hebben om te wonen. Ongeacht hun achtergrond, leeftijd of ziekte. De renovatie van de buurt is hierin een belangrijk aangrijpingspunt om sociaal-maatschappelijke problematiek zoals armoede, werkeloosheid, eenzaamheid en huiselijk geweld aan te pakken. De partijen willen dat de behoefte van de inwoner hier leidend in is. Robuust organiseerde samen met partijen een bijeenkomst waarin twee inwoners aan de hand van de methodiek ‘Reis van de inwoner’ hun verhaal deelden. Zo werd het ecosysteem van de inwoner in beeld gebracht en bleken de maatjesprojecten een belangrijk knooppunt te zijn in het ecosysteem van de wijk. In de wijk werken samenwerkende partijen ook samen met de inwoners aan een tweetal projecten rondom bewegen en cultuur. Thema’s die zorgen voor ontmoeting, passie, energie en die een breed palet aan organisaties en inwoners bij elkaar brengen.   

Energie in de wijk 

In de Ruwaard, een wijk in de gemeente Oss, gaan partijen uit van de energie en het ondernemerschap van de wijkbewoners. Bewoners worden gestimuleerd om oplossingen aan te dragen waarin mensen meer voor zichzelf en voor elkaar kunnen gaan doen. Organisaties in de wijk kijken vervolgens samen met de bewoner hoe ze het initiatief mogelijk kunnen maken. Dit heeft geleid tot vele mooie bewonersinitiatieven zoals een wandelroute door de buurt, een diabeteschallenge, een buurtpreventieteam en Ons Huis van de Wijk waar allerlei activiteiten voor en door inwoners worden georganiseerd. Door deze initiatieven ontstaan er nieuwe verbindingen en sociale netwerken in het ecosysteem van de wijk. Het is een organische ontwikkeling uitgaande van wat mensen willen, kunnen en nodig hebben om bij te dragen aan een betere wijk. 

Samenwerking zonder ‘hek’ 

De coalitie Kansrijke Start Noord- en Midden-Limburg is een groeiende coalitie. Groeiend omdat er geen ‘hek’ om de samenwerking staat. Alle partijen die een bijdrage kunnen leveren aan de eerste 1.000 dagen van een kind kunnen zich aansluiten. Het is een organische ontwikkeling waarbij het ecosysteem rondom de kinderen en (aanstaande) ouders in Noord- en Midden-Limburg steeds zichtbaarder wordt. Samen ontdekken de partijen wat ze voor elkaar kunnen betekenen. Elkaar leren kennen is een randvoorwaarde die de afgelopen jaren centraal heeft gestaan in de opbouw van de coalitie. Partijen hebben elkaar opgezocht, het gesprek gevoerd en zo vertrouwen opgebouwd. 

 

Bovenstaande voorbeelden zijn kleine fragmenten vanuit het groter geheel. Door continu met elkaar in- en uit te zoomen, zien we steeds meer van de partijen en het ecosysteem om ons heen. Robuust helpt partijen bij het in- en uitzoomen en het leggen van nieuwe verbindingen. Nieuwsgierig naar welk perspectief we samen met jou kunnen ontdekken? Neem contact met ons op!

Meer weten over het ecosystemische perspectief? Bekijk onze video over onverwachtse verbindingen die we in samenwerking met Dr. Eelco van Hout hebben opgenomen.

Vier voorbeelden van onverwachtse verbindingen