LOQs

Betere zorg voor moeder en kind

Publicatie 23 maart 2021

Start LOQS 1 2012 - 2016 / LOQS 2 2017 - 2019 
Afgerond
Rol Robuust: Programmamanagement en procesbegeleiding transitie

Ambitie

Het gezondheidsprogramma LOQS wil het aantal ziekte- en sterftecijfers rond zwangerschappen en geboortes in Limburg continu terugdringen. LOQS staat voor Limburg Obstetric Quality System. Daarnaast wil het de behaalde transitie borgen voor de toekomst.

Wie is betrokken?

LOQS is een programma van het Verloskundig Consortium Limburg; een samenwerkingsverband van alle verloskundige hulpverleners in de provincie Limburg.

 • Alle Limburgse regionale gynaecologenmaatschappen, met in totaal zo’n 44 gynaecologen
 • Alle verloskundige praktijken uit de Westelijke Mijnstreek, Oostelijk Zuid-Limburg, Maastricht/Heuvelland en Midden-Limburg, in totaal meer dan 100 vrijgevestigde verloskundigen
 • De vakgroep Gynaecologie/Obstetrie van het Maastricht UMC
 • De samenwerkende Kraamcentra Limburg
 • Vertegenwoordiging van klinisch verloskundigen
 • De vakgroep Epidemiologie van de Universiteit Maastricht
 • De Academie Verloskunde Maastricht

Aanpak

Binnen LOQS wordt intensief samengewerkt door alle professionals betrokken bij zwangerschappen in Limburg. Het programma is opgedeeld in LOQS 1 en 2. 
Binnen LOQS 1 (2012 t/m 2016) werden daardoor mooie resultaten behaald zoals onder andere

 • 17 (!) zorgpaden die grotendeels in de praktijk zijn ingevoerd
 • een multidisciplinair Transmuraal Moeder en Kinddossier
 • een kwaliteitsmonitor

LOQS 2 (2017 - 2021) zette de ontwikkeling van het transmuraal Moeder en Kind dossier voort. Voor dit tweede deel werd voor nieuwe financiering voor LOQS 2 gezorgd waardoor dit traject verder ontwikkeld wordt op gebied van onder andere

 • de inrichting van deelname van cliënten
 • borgen van de kennisdeling 
 • vervolg van de invoering van de zorgpaden

Meer informatie

Hier vind je uitgebreide informatie over LOQS 1.

 

Bekijk hieronder het werkbezoek (2019) van Jeroen Geurts, voorzitter ZonMw aan LOQS:

we verrijken elkaar
én het vak met nieuwe
inzichten

ACCORD-methode
Binnen het LOQS is de ACCORD-methode ontwikkeld. Een methode die uitstekend geschikt is om toe te passen bij iedere samenwerking wanneer meningen uiteen lopen bij het ontwikkelen van zorgpaden.

Bij LOQS lukte het om hiermee met alle betrokken partijen nieuwe zorgpaden te ontwikkelen. Het mooie is dat deze methode toepasbaar voor alle zorgprofessionals die samen aan de slag gaan.  

Teamleden van dit programma