De ACCORD-methode

De ACCORD-methode is een grondige methodiek om uniforme zorgpaden te ontwikkelen voor élk zorgbesluit dat voorbij kan komen. In het programma LOOS werkten we hiermee met de betrokken professionals. 

Bottom-up

Om gezamenlijk inhoudelijke afspraken te maken over zorgverlening is binnen het LOQS gekozen voor een bottom-up strategie. Met zeggenschap voor álle 140 professionals in de regio. Procesmatig is dat een moeilijke weg. Want als je het niet goed organiseert, wordt het een lang proces met veel frustraties en weinig output. Binnen het Verloskundig Consortium Limburg werd daarom deze ACCORD-methode ontwikkeld.

Voor ieder 'zorgpad'

De methode is toepasbaar binnen de gehéle geneeskunde. Het is namelijk geschikt om samen zorgpaden in te richten, daar waar de meningen van partijen vaak ver uiteenlopen. Bovendien is het heel efficiënt om keuzes te definiëren die niet beschreven staan in bestaande literatuur.

Goede voorbereiding

De ACCORD-methode vergt ongelooflijk veel voorbereiding en vraagt veel van alle betrokkenen. Een randvoorwaarde is dat je kundige mensen hebt, die weten welke cruciale factoren je moet meewegen in een besluit. Want achter elk besluit staan veel nieuwe keuzes. Belangrijk is ook de rol van de programmamanager. Die moet continu de complexe structuur en het overzicht bewaken en het proces managen. Dit vraagt om onafhankelijkheid, scherpte en consequent zijn.

ACCORD_methode.jpg

De ACCORD-methode is ontwikkeld door Stephanie Lemmens Phd. Lees hier haar proefschrift.