Van proeftuin naar regionaal netwerk 

Zeeuws-Vlaanderen is een krimpregio. Bij ongewijzigd beleid worden de kwaliteit, beschikbaarheid, bereikbaarheid en betaalbaarheid van zorg en welzijn, sneller dan elders in Nederland, bedreigd. Dus is Goedleven  door organisaties in en rondom zorg en welzijn in het leven geroepen.

Het regionale samenwerkingsinitiatief Goedleven was van 2014 tot en met 2017 een van de landelijke proeftuinen. De samenwerkingspartners hebben de ambitie om met elkaar te zorgen dat de bevolking van Zeeuws-vlaanderen in 2022 nog steeds kan beschikken over goede, toepasselijke basiszorg dichtbij en bereikbare, kwalitatief hoogwaardige specialistische zorg.

Het programma bestaat uit deelprogramma’s, ondersteunende projecten en activiteiten en een harde organisatorische uitwerking op juridisch, financieel en bestuurlijk gebied.

De bestuurders van Goedleven  besloten eind oktober 2018 om verder samen te werken als regionaal netwerk zonder programmatische aanpak. Hiermee beëindigde vanuit Robuust de programmamanagementondersteuning.