Samen Landerd: creatief programmamanagement 

Robuust Maatwerk

Preventie en een positieve kijk op gezondheid staan centraal op het denken en doen binnen Samen Landerd, Samen Beter. In 2018 droeg Robuust het programmamanagement geleidelijk over aan de gemeente Landerd. Met zorg en aandacht voor borging in de toekomst. In de samenwerking was creativiteit een belangrijke factor. Een gesprek met programmamanager Karin Hilverts (gemeente Landerd) over dit onderwerp.

Lees verder over Samen Landerd door naar beneden te scrollen.

Van coaching naar advies

Het programma ontwikkelde zich in 2018 volop. Op feestelijke wijze ondertekenden alle partners het programmacontract. Doelstellingen van thema’s rondom drugsgebruik bij jongeren, mantelzorg, eenzaamheid en opvoeding werden uitgedacht en projecten werden gestart. De rol van Robuust veranderde van programmamanagement naar coach naar adviserend. Om uiteindelijk het jaar af te sluiten met een volledige overdracht naar de gemeente Landerd. We werkten het hele jaar samen met programmamanager Karin Hilverts van de gemeente Landerd om Samen Landerd op creatieve wijze te verduurzamen. Door deelnemers op andere manieren met elkaar in contact te laten komen, out-of-the-box werksessies te organiseren en creativiteit een vaste plek te geven in het programmamanagement.

Lokale dynamiek brengt diversiteit

Samen Landerd, Samen Beter werkt aan een gezond en vitaal Landerd. Dat doet de gemeente Landerd heel bewust samen met de inwoners, professionals, bedrijven en (vrijwilligers)organisaties in Landerd. In gelijkwaardig partnerschap. Op deze manier krijg je het beste beeld van wat er speelt en wat je samen kunt en moet oppakken.

Landerd bestaat uit de dorpskernen Reek, Schaijk en Zeeland met elk een eigen dynamiek. Samen Landerd brengt bewust lokaal uitvoerende mensen bij elkaar, zodat die dynamiek ook in het programma een plek krijgt. Dit maakt deelnemers bewust van het feit dat initiatieven op dorpskernniveau (straks) kunnen verschillen.

Proces en houding

Karin Hilverts: “Een programma an sich is eigenlijk al heel creatief. Door het gezamenlijk proces dat ten grondslag ligt aan een programma, gaan betrokkenen op een andere manier dan zij gewend zijn met elkaar op zoek naar hun antwoord op een vraag, probleem of uitdaging. De aanpak is in die zin altijd creatief. Daarnaast zit creativiteit ook in de houding van de programmamanager en het complete programmateam. Het is hun taak om mensen te laten groeien en ontwikkelen om de gezamenlijke ambitie te kunnen bereiken.” Dit betekent volgens Karin:

 • Open staan voor (creatieve) inbreng, waardoor je soms op een heel ander punt uitkomt dan dat jij initieel had bedacht.
 • Creativiteit in een programma brengen om het proces verder te helpen, bijvoorbeeld design-thinking.
 • Voorwaarden creëren voor een open creatieve geest (Maslow’s piramide moet van onderaf goed gevuld zijn om bovenin wat te kunnen doen).”

Creatieve vaardigheden

“Ook ben ik ervan overtuigd dat je als programmamanager meer kunt bereiken als je je bewust bent van een aantal creatieve vaardigheden. Vaardigheden die je zelf beheerst of waarvoor je mensen om je heen inzet die deze beheersen.” Een paar voorbeelden die zij noemt, zijn de creatieve vaardigheden omschreven door Igor Byttebier:

 • Creatief waarnemen: herkennen en loskomen van overheersende visies of dominante waarnemingen.
 • Uitstel van oordeel: ruimte creëren om ideeën en waarheden naast elkaar te kunnen laten bestaan.
 • Flexibel associëren: patronen blootleggen en dit gebruiken, door het herkennen van sterke en minder sterke verbindingen tussen concepten in ons hoofd.
 • Divergeren: verder gaan met het creëren van ideeën, in plaats van het bedenken van nieuwe ideeën op basis van bestaande denkpatronen (divergeren).
 • Verbeeldingskracht ontwikkelen: het vermogen om je een voorstelling te maken van iets dat op dat moment fysiek afwezig is.

Unieke aanpak

Hoe vanzelfsprekend samenwerken in de gemeente Landerd ook is: de aanpak ‘Samen Landerd, Samen Beter’ is uniek in de regio en ver daar buiten. Binnen het programma zijn in 2018 verschillende actuele thema’s in zorg en welzijn binnen werkgroepen opgepakt: 

 • Samen Landerd, Samen zonder drugs: over middelengebruik onder jongeren
 • Mantelzorg in Balans, over stress door mantelzorg
 • Samen Opvoeden, over stress bij opvoeding
 • Samen Erbij, over eenzaamheid

Die groepen hebben het afgelopen jaar niet alleen gesleuteld aan plannen, maar ook tal van activiteiten georganiseerd die bijdragen aan de ambitie van het programma. Daarnaast kwamen de werkgroepen ook samen voor een kijkje in elkaars keuken. Die bijeenkomsten leverde naast contacten ook veel inspiratie op.

Verder bouwen

Robuust heeft eind 2018 het stokje overgedragen aan de deelnemende partijen. Karin: “Ik ben super blij met de ondersteuning vanuit Robuust, waarbij ik de toegevoegde waarde van Robuust echt heb gevoeld en ervaren. Robuust creëerde ruimte voor het bouwen aan vertrouwen, het écht anders denken, doen en oppakken. Ik ben trots op wat we hebben bereikt in 2018 en kijk er naar uit om na de warme overdracht samen met deelnemende partijen verder te bouwen.” 

Afbeelding-Landerd.jpg

“Creatief programmamanagement is exploreren. Iets doen wat tegen de gevestigde norm ingaat. Die zoektocht gaan we met elkaar aan, waarbij we de spanning die we daarbij ervaren niet uit de weg gaan. Binnen Landerd pakken we dingen echt anders aan.”

Joost Boerenkamp programmamanager vanuit Robuust

 

“Er is veel dynamiek. Elkaar leren kennen is heel waardevol. Samen kom je tot passende oplossingen!"

Partner programma