Brabantse Wal: nieuw programma in ontwikkeling 

Begin oktober 2018 organiseerde Robuust op verzoek van SDW, GGZ Westelijk Noord-Brabant, Stichting Samen Werken en WijZijn Traverse Groep een verkennende bestuurlijke bijeenkomst in Bergen op Zoom. 

Tijdens deze werkconferentie 'Transformeren van het sociaal domein en de zorg'  kwamen bestuurders en wethouders uit de Brabantse Wal samen om te brainstormen over het toekomstige zorg- en welzijnslandschap in deze regio.

Op basis van het visiedocument ‘vitale wijken – veerkrachtige burgers binnen gemeenten’ en de resultaten vanuit Proeftuin Ruwaard willen genoemde partijen graag een volgende stap zetten met elkaar. Ook voor de gemeente Bergen op Zoom en Zorggroep West-Brabant was deze bijeenkomst reden om zich te verbinden aan dit initiatief. 

Lees verder over Proeftuin Brabantse Wal door naar beneden te scrollen.

Samen anders denken, doen en organiseren

De initiatiefnemers zien kansen voor hun cliënten/patiënten door een andere manier van samenwerking in de regio. Met name de ruimte die professionals krijgen om te doen wat nodig is voor cliënten spreekt de initatiefnemers aan.

Aan de slag

Betaalbare en haalbare regionale samenwerking, het vergroten van veerkracht van wijkbewoners en het loslaten van eigen (organisatie) belangen zijn belangrijke voorwaarden voor een succesvolle cultuuromslag binnen het zorg en sociaal domein. In 2019 gaan de zes partners onder begeleiding van Robuust samen aan de slag met een nieuw programma 'Proeftuin Brabantse Wal'.

Het Robuust programmateam van Proeftuin Brabantse wal:
Pepijn van den Beemt
Programmamanager
Patricia Teuns
Communicatiemanager
Sandra de Loos
Kennismanager