Keuze, aanpak en samenwerking met gerichte focus

Samenwerkende partijen binnen Anders Beter gaven in 2018 de opdracht aan Robuust voor een regioverkenning voor de Westelijke Mijnstreek. Met als beoogd resultaat: waardevolle informatie over de huidige gezondheidssituatie in de regio ten opzichte van de rest van Nederland.

Robuuster Marieke Cloosterman, programmamanager van Anders Beter: “De regioverkenning schept een goed beeld van de situatie in de regio en van de brandhaarden die er zijn. Daarmee kunnen we gerichter focus aanbrengen in de keuze, aanpak en samenwerking binnen nieuwe en bestaande projecten en activiteiten.”

Lees verder over Anders Beter door naar beneden te scrollen.

Anders Beter is een gezamenlijk initiatief van ziekenhuis Zuyderland Medisch Centrum, zorgverzekeraar CZ, Meditta, MCC Omnes, patiëntenorganisatie Burgerkracht Limburg en de Samenwerkende Apotheken Maasland. Deze partijen vormen de coalitie van Anders Beter. Robuust verzorgt het programmamanagement.

Van verkenning naar analyse

Marieke: “We zien de doorontwikkeling van de verkenning naar een regio-analyse, samen met onder andere Universiteit Maastricht en verbreding naar de Oostelijke Mijnstreek (MijnZorg), als een heel belangrijke vervolgstap. Als het lukt om regio-analyses een vaste positie te geven in ons denken en handelen vanuit Triple Aim, en daarmee verankeren in onze programma’s, dan kunnen we heel gericht en effectief werken aan meer (ervaren) gezondheidswinst in de regio.”

Doorontwikkeling samenwerking na 2018

Anders Beter was in de periode 2013-2018 nadrukkelijk een proeftuin waarin partijen met elkaar leerden en experimenteerden. In die periode werkten de partijen vooral vanuit bestaande en nieuwe projecten om de gezondheid in de regio te verbeteren, de kwaliteit van zorg te verhogen en de kosten te verminderen (Triple Aim).

“ In 2018 zijn we met de blik op de toekomst binnen Anders Beter gaan kijken hoe we de samenwerking wilden gaan inrichten voor de langere termijn, waarbij we leren van de ervaringen van de afgelopen vijf jaar en uitgaan van een niet vrijblijvende aanpak.”

Ook stond de doorontwikkeling (next level) centraal binnen en buiten Anders Beter. Het zogeheten ‘Pact van Terworm’ (sinds kort ‘de Mijnstreek coalitie’) is een samenwerkingsverband tussen CZ, Zuyderland MC, huisartsen OZL en WM, Burgerkracht en VVT’s OZL en WM, en is bedoeld om de beoogde trendbreuk in gezondheidsachterstanden en in kosten te realiseren. De coalitie richt zich op de gehele Zuid-Limburgse Mijnstreek en is dus van invloed op diverse ontwikkelingen in de regio, waaronder de programma’s Anders Beter en MijnZorg. Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat de programma’s en de Mijnstreekcoalitie elkaar versterken en bij elkaar komen in de nabije toekomst.
Mede met inbreng van de partijen van Anders Beter is daarom vanuit de Mijnstreekcoalitie een brede inventarisatie voor een nieuwe governance integrated care ingezet. Dit heeft eind 2018 geresulteerd in een governance-voorstel op Mijnstreekniveau. Het Robuust programmateam heeft in 2018 hieraan bijgedragen en zal zich ook in 2019,  vanuit de eigen expertises en onafhankelijke positie als ROS, hiervoor inspannen.

En verder in 2018…

Binnen de Westelijke Mijnstreek zijn via de samenwerking binnen Anders Beter de projecten Zinnig en Zuinig met diagnostiek, Beter Bewegen met Artrose en Het patiëntgerichte gesprek met succes afgerond. Andere projecten zoals het Anders Beter Centrum, het project gewenste zorg in de laatste levensfase, het project voor het eenduidiger voorschrijven van medicijnen door zowel eerste als tweede lijn via één formularium zijn succesvol en  voortgezet.

Eind 2018 heeft de opgebouwde samenwerking met onder andere het sociaal domein geresulteerd in de start van de projecten Van zelfhulp naar zelfregie, Leefstijlinterventie HealthyLIFE, Positief Gezond Munstergeleen en de voorbereiding van de Pluspraktijken WM. Al met al een samenwerking, volop in beweging!

lezen.png

Het Robuust programmateam van Anders Beter:
Marieke Cloosterman
Programmamanager
Patricia Teuns
Communicatiemanager
Marieke de Wit
Kennismanager