Limburgse geboortezorg: van wetenschap naar praktijk

Resultaten van wetenschappelijk onderzoek inzetten voor meer gezondheidswinst en kostenbesparing. En om een verandering teweeg te brengen. Het LOQS bewijst dat het kan en vertaalde in 2018 wetenschap naar de praktijk. Met als doel de ziekte- en sterftecijfers rond zwangerschappen en geboortes in Limburg continu terug te dringen.

Binnen het LOQS werken alle verloskundige hulpverleners in Limburg samen om dit doel te bereiken. Onderdelen van het programma zijn de ontwikkeling en implementatie van een multidisciplinair transmuraal Moeder en Kind Dossier en 17 zorgpaden voor zwangere vrouwen. Binnen de onderzoekscomponent van het LOQS vallen de EXPECT studies met in 2018 de eerste resultaten. Het programmamanagement van het LOQS programma wordt door Robuust ingevuld.

Lees verder over LOQS door naar beneden te scrollen.

LOQS staat voor Limburg Obstetric Quality System en is een programma van het Verloskundig Consortium Limburg; een samenwerkingsverband van alle verloskundige hulpverleners in de provincie Limburg. Samen zijn zij verantwoordelijk voor de zorg voor 8.500 zwangerschappen, bevallingen en kraambedden per jaar. Het LOQS heeft als doel het aantal ziekte- en sterftecijfers rond zwangerschappen en geboortes in Limburg continu terug te dringen.

Calcium en pre-eclampsie (zwangerschapsvergiftiging)

Linda Meertens, één van de promovendi van de vakgroep Epidemiologie van de Universiteit Maastricht deed onderzoek naar het voorspellen en voorkomen van zwangerschapscomplicaties (Expect studie I). Ze voerde onder andere een theoretische impactanalyse uit. Met als doel inzicht te geven of het adviseren van extra calciuminname bij zwangere vrouwen een bijdrage kan leveren aan het voorkomen van pre-eclampsie. En of daarmee ook de bijbehorende kosten kunnen worden verminderd. De resultaten liegen er niet om en laten zien: wanneer alle zwangeren, zwangeren met een verhoogd risico of zwangere vrouwen met een lage calciuminname het advies krijgen om dagelijks een calciumsupplement van 1000 mg per dag in te nemen, dan beperkt dit naar verwachting het ontstaan van pre-eclampsie met respectievelijk 25%, 8% of 13%. Een flinke gezondheidswinst met een verwacht netto financieel voordeel van respectievelijk € 4.621.465, € 2.059.165 of € 2.822.115 per 100.000 zwangere vrouwen. En dit zijn nog conservatieve berekeningen; zo zijn bijvoorbeeld de lagere gezondheidskosten van het kind en de lagere gezondheidskosten op lange termijn niet meegenomen.

Vertaling naar de praktijk

In 2018 gingen de verloskundige hulpverleners van het Verloskundig Consortium Limburg met de resultaten van deze studie aan de slag. Zij adviseren nu alle zwangere vrouwen over voldoende calciuminname gedurende de zwangerschap. Inmiddels is ook een vervolgstudie (EXPECT studie 2) uitgezet. Om onder andere te evalueren of deze aanbeveling aan zwangeren ook daadwerkelijk het gedrag verandert van zowel de zwangere vrouwen als van de zorgverleners. En daarnaast om te onderzoeken of daarmee ook de zwangerschapsuitkomsten verbeteren. De resultaten van deze studie verwachten we eind 2019.

Voorwaarden voor succes

“Wetenschappelijk onderzoek vormt een belangrijk onderdeel van het veranderproces binnen het LOQS”, vertelt programmamanager Yvonne Roselaers. “Om dit succesvol te laten zijn, moet er een gezamenlijk besluit vanuit het programma aan ten grondslag liggen. Ook dient het onderzoek aantoonbaar (klinisch) relevant te zijn en bij een positief resultaat moeten organisaties de adviezen ook daadwerkelijk toe gaan passen in hun organisaties. Dat is bij het LOQS het geval.”

En verder in 2018

2018 stond voor het LOQS in het teken van implementatie en doorontwikkeling van het beleid dat de voorgaande jaren binnen het samenwerkingsverband is ontwikkeld, bijvoorbeeld van de zorgpaden. Met de aansluiting van de laatste twee verloskundige samenwerkingsverbanden in Limburg zijn alle eerste- én tweedelijns verloskundig hulpverleners verbonden aan het programma. En dat betekent een eenduidig beleid voor alle zwangere vrouwen in de provincie.

Ook is er een start gemaakt met het borgen van cliëntparticipatie in het samenwerkingsverband. Met als streven om in 2019 niet alleen vertegenwoordigers te werven voor een ouderraad, maar ook voor een digitaal ouderpanel. Het thema integrale bekostiging kwam onder meer aan bod tijdens een bijeenkomst met zorgverzekeraars en bestuurders uit de eerste en tweede lijn. En ook met het sociaal domein werd verbinding gelegd, door strategisch partnerschap binnen het project Kansrijk van Start in Zuid-Limburg, dat in zestien gemeenten zijn beslag zal gaan krijgen.

lezen.png

Het Robuust programmateam van LOQS:
Yvonne Röselaers
Programmamanager
Lonneke Hoop
Communicatiemanager
Sandra de Loos
Kennismanager