Menu
Yvonne Röselaers

Yvonne Röselaers

Programmamanager

The only way to make sense out of change is to plunge into it, move with it

“Zorg is allang niet meer alleen ‘zieken beter maken’. Het is het hele palet binnen zorg en welzijn dat mensen nodig hebben om optimaal te kunnen leven. Met of zonder ziekte of handicap.”

“De kracht van onze programmatische aanpak is dat we ons inzetten voor structurele samenwerkingen. Voor ingewikkelde trajecten die een lange adem nodig hebben. Want terwijl korte trajecten geschikt zijn om laaghangend fruit te scoren, leidt meerjarig commitment tot maximale effecten binnen onze programma’s. En die zijn hard nodig, zo ook binnen het werkgebied waar mijn hart ligt: de geboortezorg.”

“Een ongeboren kind is zo kwetsbaar. Zij zijn zó afhankelijk van het gedrag en handelen van hun moeder en van haar hulpverleners. En dat gedrag en handelen van anderen kan in behoorlijke mate  bepalend zijn hoe je verdere leven eruit komt te zien. Want wat er tijdens de zwangerschap bij een kind beschadigd, valt vrijwel nooit meer te repareren. Daarom moet die zorg zo goed ingericht worden. En dat stelt hele hoge eisen aan de samenwerking tussen hulpverleners en organisaties binnen de geboortezorg. Ik vind het prachtig om daar als programmamanager aan bij te kunnen dragen.”

Neem contact met mij op
06 83 24 37 15
Ik ben werkzaam in de regio
Limburg
Ik ben betrokken bij het programma
LOQS