Welzijn-op-Recept-kompas klaar voor gebruik!

2 juli 2024

In de praktijk ervaringen opdoen met Welzijn op Recept - wat werkt wel en wat werkt niet en hoe kan het anders - en die ervaringen en lessen samenvatten in een handzame leidraad om Welzijn op Recept (WoR) vorm te geven. Dàt heeft uiteindelijk geleid tot het digitale Welzijn-op-Recept-kompas. Het kompas is geen blauwdruk of keurslijf, maar een denkraam waarin elementen zijn samengevat die helpend kunnen zijn bij het vormgeven van Welzijn op Recept. Het biedt flexibele ondersteuning in elke fase van het proces van de start tot implementatie van Welzijn op Recept in de huisarts- en welzijnspraktijk. Vanaf nu is het kompas voor iedereen beschikbaar. Download het kompas.

Hoe werkt het kompas?

In Welzijn-op-Recept-kompas vind je de elementen die je in elke fase verder kunnen helpen met WoR. Of je nu net van start gaat of al langer bezig bent. Of je meer overzicht wilt, focus wilt aanbrengen of een handreiking nodig hebt voor het opstellen van een jaarplan of projectdoelen en procesdoelen (hoe werk je met elkaar samen): in het kompas pik je met één klik die elementen eruit die je op dat moment verder kunnen helpen.

Het kompas is opgebouwd rond 3 ‘ringen’:

  • De binnenste ring In de praktijk: met wie ga je aan de slag en wie heeft welke rol?
  • De middelste ring Vaardigheden: wat heb je nodig aan kennis, vaardigheden en data om met Welzijn op Recept te werken. Wat moet je kunnen?
  • De buitenste ring Randvoorwaarden: welke randvoorwaarden moeten vanuit de organisaties worden ingevuld, en hoe krijgt dat vorm?

Elk van die ringen is weer opgedeeld in onderdelen. Wil je bijvoorbeeld weten hoe je je doelgroep eruit kan zien? In de ring Vaardigheid vind je het item doelgroep definiëren. Je klikt op en krijgt  een nadere specificatie over wat je kunt doen om je doelgroep te leren kennen en in kaart te brengen. Het is vooral een kwestie van doen, van klikken en onderzoeken wat je verder helpt.  

We blijven leren, input is welkom

Deze leidraad is niet achter de tekentafel bedacht, maar met betrokkenen uit de praktijk en de geleerde lessen die zij hebben opgedaan. Dit sluit goed aan bij de wens van Robuust om vooral samen op te trekken bij het ontwikkelen van handvatten die het proces van de start tot de implementatie van WoR in het veld kunnen versterken.

We blijven natuurlijk leren. Heb je vragen over of aanvullingen voor het kompas, neem dan contact op met ROS Robuust via info@rosrobuust.nl, ter attentie van het Welzijn op Recept team.

Welzijn-op-Recept-kompas klaar voor gebruik!