De GGZ sterk in beweging

Geestelijke gezondheidszorg die aansluit op wat echt nodig is. Waarbij iemand zelf de regie kan voeren over zijn leven, de patiënt centraal staat en de zorg zo veel mogelijk in zijn eigen omgeving georganiseerd wordt. Dit vraagt een integrale en domeinoverstijgende aanpak. Robuust faciliteert GGZ-netwerkorganisaties die op zoek gaan naar een nieuwe invulling van zorg en welzijn. Daarbij onderschrijven wij het gedachtegoed van Positieve Gezondheid.

Lees verder over GGZ door naar beneden te scrollen.

In 2018 lag de focus van Robuust op het doorontwikkelen van de bestaande regionale netwerken GGZ (Platforms GGZ) in Zuid-Nederland. Zodat organisaties in de eerste lijn, tweede lijn en het sociaal domein in de regio met elkaar in gesprek gaan en intensief gaan samenwerken.

Leren, delen en analyseren

In alle GGZ-netwerken zijn stappen gezet naar een regionaal lerend netwerk waarin de verschillende domeinen vertegenwoordigd zijn. Afgesproken is om aan de hand van thema’s en best practices leerervaringen met elkaar te delen.

Het jaar 2018 stond ook in het teken van het komen tot een regioplan in de diverse GGZ-netwerken. Robuust faciliteerde met een gedegen data-analyse, narrative analyse (analyse naar de beleving en emoties van de samenwerking) en de patiëntreis. Aan de hand van deze informatie kwamen regionale knelpunten en verbeterpunten in de communicatie en samenwerking naar voren. In de verschillende GGZ-netwerken zijn werkgroepen aan de slag gegaan met de vastgestelde thema’s. 

GGZ is ook een belangrijk thema binnen diverse samenwerkingsverbanden, waarbij Robuust betrokken is. Zoals: Gezond Samen Leven, MijnZorg, Proeftuin Brabantse Wal en Proeftuin Ruwaard.

Robuuster betrokken bij GGZ:
Roland Reisch
Kennismanager

Regiokaart-GGZ-mei-2019.png