Menu
Roland Reisch

Roland Reisch

Kennismanager

-  mediator - vormgever - coach -

Robuust is verankerd in de zorg. En als netwerkorganisatie hebben wij de competenties en het vermogen om flexibel mee te bewegen op de vraagstukken die er liggen,  om de uitdagingen van nu te overzien en partijen samen te brengen. Bijvoorbeeld binnen GGZ waar mijn speciale aandacht naar toe gaat.

Ik zie Robuust  als een soort landschapsbeheerder in de zorgwereld. We brengen partijen bij elkaar, adviseren en zetten lijnen uit, zodat de partijen zelf inhoud kunnen geven aan hun samenwerking. Ik zie mezelf daarin als coach. Als iemand die de voorwaarden schept om ontmoetingen tussen partijen mogelijk te maken en ze te begeleiden naar een actieve samenwerking. De Platforms GGZ is daar een voorbeeld van.

Wat mij fascineert, is de vraag wat mensen beweegt. Wáárom mensen en organisaties bepaalde keuzes maken of veranderingen doorvoeren. Wat is hun reden om in  beweging te komen? Want ja, natuurlijk is het belang van de patiënt een belangrijke drijfveer. Maar nee, ik geloof niet dat dit het enige is dat mensen of organisaties drijft. Daar zit een altijd een eigen belang bij. En het is goed om daar ook oog voor te hebben als je een succesvolle samenwerking wilt realiseren.

Neem contact met mij op
06 83 24 11 39