Capaciteit en arbeidsmarktvragen van de huisartsenzorg; 28 regio's in beeld

26 april 2021

De arbeidsmarkt van de huisartsenzorg staat onder druk. Wel blijken de regionale verschillen groot te zijn. De nieuwe factsheets ‘Zicht op regionale capaciteit en arbeidsmarktvraagstukken huisartsenzorg’ maken de regionale situatie op de arbeidsmarkt inzichtelijk. Bij een arbeidsmarktdialoog over meer balans in vraag en aanbod van professionals in de huisartsenzorg is deze informatie een mooi vertrekpunt.

Het Nivel en Prismant ontwikkelden, in opdracht van Robuust en SSFH (Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg), in 2018 de allereerste factsheets tijdens een pilot aan de provincies Brabant en Zeeland en de arbeidsmarktregio’s Amsterdam en Rotterdam. Deze informatie leverde in de regio goede gesprekken op en tal van samenwerkingsinitiatieven, vaak onder begeleiding van Robuust. Met dit resultaat is besloten dat het NIVEL deze peiling structureel uitvoert, nu in opdracht van VWS.

28 regio's in beeld

In 2019 en 2020 peilde het Nivel wederom de situatie op arbeidsmarktniveau. Deze keer in 28 AZW-regio’s (Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn), net voor de coronapandemie: 28 regionale factsheets zijn het resultaat. De factsheets geven onder andere inzicht in de veranderende zorgvraag van patiënten, de inzet van de verschillende professionals werkzaam in het huisartsenteam, het aantal mensen dat wordt opgeleid voor de huisartsenzorg én de knelpunten die zich (gaan) voordoen in vraag en aanbod van deze professionals. 

De inzet van Robuust

De factsheets zijn bedoeld om de discussie in de regio rondom de arbeidsmarkt huisartsenzorg op gang te brengen. Ze zijn een startpunt en geen eindpunt. Met elkaar zorgen we voor een goed beeld in de regio om vervolgens samen oplossingen te zoeken voor knelpunten met de daarbij gewenste interventies. Robuust begeleidt tal van samenwerkingen in de regio, ook bij dit soort vraagstukken. Voor meer informatie, neem contact op met Rienk Overdiep. Of gebruik onze algemene contactgegevens info@rosrobuust.nl  T (085) 401 81 85. 
 
Publicatiedatum: 16 maart 2021

Capaciteit en arbeidsmarktvragen van de huisartsenzorg; 28 regio's in beeld