Geslaagd fusietraject Zeeuwse huisartsencoöperaties

23 februari 2022

Het is een behoefte die je in het hele land ziet: komen tot één sterke regionale huisartsenorganisatie in het versnipperde landschap van de huisartsenzorg. Huisartsen en samenwerkingspartners hebben behoefte aan één aanspreekpunt en één belangenbehartiger. Zo ook in Zeeland waar de Zeeuwse Huisartsen Coöperatie en Coöperatie PeriScaldes per 1 januari zijn gefuseerd en verder gaan onder de nieuwe naam: ZHCo-PeriScaldes. Een traject van ruim drie jaar waarbij Robuust het laatste halfjaar betrokken was om het draagvlak voor de samenwerking te vergroten en de uitvoering van het juridische proces te ondersteunen. De ambitie om tot een regionale organisatie te komen is er meestal wel, maar de vraag hoe je dit aanpakt is vaak lastiger te beantwoorden. Robuuster Rienk Overdiep pakte samen met Bas Rikken, interim directeur van ZHCo, de handschoen op om deze fusie succesvol te begeleiden.

Van visie naar concrete stappen

Bas Rikken werd in maart 2021 aangetrokken om het fusietraject tussen de twee coöperaties vlot te trekken. Het proces dat moeizaam verliep kwam hierdoor in een stroomversnelling. Bas Rikken: “Met een duidelijke visie ben ik begonnen aan deze opdracht. Ik zocht een partij die de visie kon vertalen naar een duidelijk proces met heldere stappen en die zorgde dat alle spelers op het juiste moment betrokken werden. Robuust kende ik al van een ander succesvol fusietraject in de regio Nijmegen, dus was 1 en 1 snel 2. Robuust kent de sector en de regio, en heeft bovendien veel kennis van het proces van een fusie. Deze kennis heeft ons enorm geholpen.”

Begrip voor elkaar

Op 1 januari 2022 moest de juridische fusie gerealiseerd zijn. Een uitdagende deadline die vroeg om strake regie op het totale proces. Juridisch moesten er veel zaken geregeld worden en nog belangrijker: mensen moesten de samenwerking ondersteunen en akkoord gaan met de fusie. “Er was veel emotie bij alle betrokkenen en die werd vaak niet uitgesproken.”, zegt programmanager Rienk Overdiep. “Door deze emotie op tafel te leggen ontstond er begrip voor ieders standpunten en konden we rationeel het gesprek met elkaar voeren. Dat heeft iedereen enorm geholpen en ervoor gezorgd dat we op 1 januari een fusie hadden waar mensen achterstonden.”

Fusie tijdens corona

De coronacrisis zorgde voor een extra uitdaging in het proces. Gesprekken en bijeenkomsten vonden  digitaal plaats en meekrijgen wat er leefden en speelden in de organisaties werd lastiger. Rikken: “Ondanks de beperkende coronamaatregelen heeft Rienk snel positie in de organisaties gekregen. Als neutraal en onafhankelijk aanspreekpunt maakte hij snel verbinding met mensen. En door zijn inhoudelijke kennis kon hij keuzes goed beargumenteren, waardoor er mee begrip en vertrouwen ontstond. Tegelijkertijd was er natuurlijk een strakke deadline. Rienk heeft de juiste balans gevonden door vaart in het proces te houden maar nooit de menselijke kant uit het oog te verliezen.”

Na drie jaar is het de Zeeuwse Huisartsen Coöperatie  en Coöperatie PeriScaldes gelukt om hun krachten te bundelen in een nieuwe organisatie. Met een nieuwe directeur aan het roer gaat ZHCo-PeriScaldes de komende periode samen bouwen aan de nieuwe organisatie.

 

 

 

 

Geslaagd fusietraject Zeeuwse huisartsencoöperaties