Huisartsen in beweging

Samenwerking tussen regionale huisartsenorganisaties

In alle regio’s is een grote behoefte om te komen tot een regionale huisartsenorganisatie. Zowel om samen sterker te staan als ook om het beleid dat de huisartsen raakt weer van, voor en door de huisartsen te laten zijn. Veel landelijk beleid wordt momenteel ook bij ‘de regio’ neergelegd en vanuit  'de regio’ is er geen eenheid die adequaat kan reageren op een dergelijke claim.

De ambitie om tot een regionale organisatie te komen is meestal wel duidelijk maar de vraag hoe de organisatie er dan uit moet zien is nog vaag. Hoe kom je dan tot zo’n regionale organisatie? Robuust gaat de uitdaging om dit proces te begeleiden graag aan. 

Inspirerend proces

Het vormen van een regionale samenwerking tussen huisartsenpraktijken, in welke vorm dan ook, is een inspirerend proces. Wij zijn ervan overtuigd dat elk samenwerkingsinitiatief zijn eigen dynamiek kent en dus ook vraagt om een eigen inrichting. De inrichting van het proces en de eventuele bijbehorende interventies zijn op maat gemaakt voor de situatie en meestal niet vooraf te bepalen. We bepalen dit samen met de betrokken personen bij de samenwerking. Soms best ingewikkeld, maar altijd de moeite waard.

Versnippering

Het landschap van de huisartsenzorg is een versnipperd landschap. Naast individuele huisartsenpraktijken en HAGRO’s (Huisartsengroepen) bestaan er onder andere

 • Zorggroepen
 • Huisartsenposten
 • Belangenbehartigers
 • Organisaties voor kwaliteit en scholing (WDH)
 • Organisaties van waarnemers
 • Detacheringsorganisaties POH

Naast formele structuren zijn er ook veel informele structuren zoals projectgroepen, kennisgroepen, thematische overlegtafels en bestuurlijke overlegtafels.
Het gevolg van deze versnippering is dat er onduidelijk beleid ontstaat en bovendien is het onduidelijk op welke plaats met huisartsen afspraken gemaakt kunnen worden. Voor de huisartsenachterban geldt dat ze ver af staan van beleid dat gemaakt wordt en weinig invloed ervaren op dat beleid.

Regionalisering als proces

Robuust wordt vaak gevraagd om het proces van de vorming van een regionale huisartsenorganisatie te begeleiden. Hoewel de vraag op verschillende plaatsen min of meer identiek is, staat de uitkomst niet bij voorbaat vast en er is zeker geen standaard uitkomst of oplossing.
Wij hanteren bij dergelijke vragen een aanpak die je het trechtermodel zou kunnen noemen. Samen met de betrokkenen richten we een proces in dat begint bij algemene ambities en ideaalbeelden en dat zich langzaam ontwikkelt tot een concrete invulling van het samenwerkingsverband. Op hoofdlijnen ziet een dergelijk proces er als volgt uit:

 1. Vaststellen van de gemeenschappelijk ambitie en urgentie
 2. Op welke thema's willen we samenwerken en hoe?
 3. Ruwe schets van het samenwerkingsverband
 4. Welke vorm van samenwerking past?
 5. Concreet vormgeven van het nieuwe samenwerkingsverband


In de verschillende fasen van dit proces kan de procesbegeleiding van Robuust veranderen. Dit lichten wij tussentijds toe en bespreken dit ook in de samenwerking, zodat de rol die wij bekleden met de bijbehorende taken en verantwoordelijkheden steeds helder is.

Meer informatie

Wil je meer informatie over wat Robuust voor jou kan betekenen bij onderwerpen die spelen in de huisartsenzorg? Neem gerust contact op met een van onze collega's hieronder of via info@rosrobuust.nl.

Lees de publicatie 'Vergelijkbare problemen, verschillende oplossingen' over uitdagingen in de huisartsenzorg, in jaarbericht Robuust 2019

 

 

 

 

Lees hier meer over de capaciteit en arbeidsmarkt voor huisartsen en medewerkers van huisartsenpraktijken.

Onderzoek 2020